BŮH NIKDY NEZKLAMAL

Pavel nám ukazuje, jaký zvláštní smysl dává Bůh našim těžkým zkouškám a temným dnům: „Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení! V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoli soužení, mohli povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami přijali od Boha.

Vždyť čím více utrpení pro Krista zakoušíme, tím více povzbuzení skrze Krista přijímáme. Když tedy máme soužení, je to pro vaše povzbuzení a spásu, a když jsme potěšováni, je to opět pro vaše povzbuzení (které se projevuje, když snášíte stejná utrpení jako my). Proto máme ohledně vás neochvějnou naději, neboť víme, že jako máte podíl na utrpení, tak budete mít podíl i na potěšení“ (2. Korintským 1, 3-7).

Vidíte zde ten Boží záměr? Uprostřed utrpení nás Duch utěšuje. A díky tomu jsme i my schopni utěšit jiné, kteří trpí. To je úkol Ducha svatého: přinášet útěchu z úst, která prošla zkouškou. Proto si můžeme být jistí, že čím větší naše utrpení, tím mocněji v nás působí Pán a potěšuje nás.

Na seznamu příjemců našich e-mailů jsou i dva vzácní bratři. Jmenují se Israel a Jesse. Israelovi je 100 let a Jessemu 102. Jeden odešel do důchodu v 92 letech, druhý v 97. Oba milují Pána a léta dostávají má poselství.

Tihle muži nejsou jen pokrevními bratry, jsou také opravdovými „bratry v Pánu“. Oba svědčí, že během života plného těžkých zkoušek se v nich prohloubila radost Ducha svatého. Po celé století byli svědky hrozných katastrof – hospodářská krize, dvě světové války, strašná sucha – a vytrpěli toho dost i v osobním životě. Ale i přes svůj pokročilý věk jsou tito muži schopní se usmívat a hlásat s větší jistotou než kdy dříve: „Za celou dobou nás Bůh nikdy nezklamal.“ Jejich svědectvím, poté, co to „všechno viděli“, je útěcha Ducha svatého pro nás ostatní.