BŮH SE NÁS NEVZDÁ by Claude Houde

Vyrostl jsem v prostředí, kde nikdo nevyjadřoval pocity. Byla to jednoduše otázka přežití! Když jsem přišel k poznání Boha tolik věcí se změnilo. Budu navěky vděčný za první roky ve víře a za ty, kdo mě trpělivě vyučovali a vedli mne v mých prvních krocích s Bohem. Oni jsou mými duchovními matkami a otci a já je miluji. Nicméně v myšlení evangelikální církve této éry existoval stejný postoj: Nemluvíme o problémech a bolesti; zvedni svoji hlavu a kráčej rozhodně; dokážeš to, jdi, jdi, jdi! A tento postoj, nyní zaobalený do biblických veršů, přetrvává: "Můžeme udělat vše....raduj se vždycky....ve všem vzdávej díky...pozvedni svoje oči...zvedni svoji hlavu.....jsi voják! Kupředu!

Milý příteli, když stojíme s hlavou vztyčenou, narovnaná ramena a oči směrem k obloze, Jeho ruce nás nesou. Nepromeškej to. Když naše oči jsou sklopené a jsme unavení a zbití, na poušti, čelíme hladu a smutku, zoufalí nad tím, co je ztracené nebo zničené, je psáno: "Nalomenou třtinu nezlomí." (Izaiáš 42:3a, ČSP)

Děti, které si celý den hrály na březích jezer, kde Izaiáš vyrostl (on je ten, kdo nám dává tento neuvěřitelný slib), tuto hru znaly. Pokaždé opatrně ulomily třtinu, a protože do ní foukaly, vzduchem se nesl vysoký zvuk podobný flétně, to jak se děti smály a křičely vzrušením. Když se křehká třtina zlomila, stala se neužitečnou a tak ji vyhodily ji a utrhly si jinou. Ale Bůh promlouvá: "Já nevyhodím to, co je zlomené." V podstatě ti On říká: "Pokud tvůj život ztrácí melodii, svoji píseň, když tvoje modlitba nebo chvála je pryč, když tvoje ticho křičí v noci na oltáři, Já tě obnovím. Přijdu a budu chovat třtinu tak dlouho, jak je potřeba, dokud se z ní neozve hudba a radost"

Bůh říká: "Já nevyhazuji lidi pryč; nikdy se vás nevzdám. Zbuduj svůj oltář a Já tě znovu vystavím. Neuhasím plamen, který stále ještě hoří."

__________
Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church) v kanadském Montrealu, je častým řečníkem na Expect Church Vedení konferencí pořádaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením New Life Church rozrostla z hrstka lidí na více než 3500 v části Kanady s několika úspěšných protestantských církví.