JAKÝ JE SMYSL VZKŘÍŠENÍ? by Gary Wilkerson

Téměř každý křesťan ti může říci: “Ježíš zemřel za mé hříchy.” Ale překvapivě málo lidí může říci, co Jeho vzkříšení znamená pro jejich každodenní život. Znají jisté části příběhu —že Ježíš zemřel a znovu byl vzkříšen—ale neznají toho dost na to, aby použili Boží mocné pravdy pro způsob jak žijí a věří. A právě toto v tomto světě způsobuje změnu.

Kristovo vzkříšení má radikální důsledky nikoliv jen pro věčný život, ale pro každodenní život zde na zemi. Jaký je smysl vzkříšení? Většina z nás to spojuje s věčným životem, nikoliv se svým životem zde na zemi. Jaký význam má vzkříšení v našem manželství, naší práci, naší rodině? Jak to ovlivňuje život zaplavený 200 datových zpráv denně, život uspěchaný zařizováními, sborovými zpěvy, povinnostmi, požadavky?

Pavel nám připomíná, že Kristova smrt, pohřbení a vzkříšení jsou nejdůležitější. “Nýbrž také kvůli nám, jimž má být započteno, že věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána,” (Římanům 4:24-25). Co tím Pavel myslí, když říká, že Ježíš byl vzkříšen proto, abychom mohli být ospravedlněni?

Ospravedlnění má co činit s novostí života. Bez toho bychom uvízli v neměnném cyklu hříchu a odpuštění. Přemýšlej o praktické závažnosti toho, co hřích přináší v našich životech. Kolikrát jsi se v noci probudil a naříkal nad něčím hrozným, co jsi řekl nebo udělal? Zahanbení, vina a odsouzení přichází denně, nemůžeme od toho utéci. Přesto nám Pavel říká, že Ježíš byl “dán” proto, aby nás od těchto všech věcí očistil.

Takže stačí, když jsou nám odpuštěny hříchy? To je to, o čem hovoří poslední část verše: Ježíš byl “vzkříšen pro naše ospravedlnění.” Nejen že naše provinění zmizela, ale my jsme ospravedlněni—ve smyslu, jako bychom nikdy tyto hříchy nespáchali. Nyní jsme v Božích očích blažení. Stručně vyjádřeno - jsme vzkříšeni do novosti života —každý den!

Jak velká a mocná je to pravda. Přesto křesťané často v každodenním životě nezakouší tuto novost. Já také přiznávám, že jsou dny kdy řeknu mé ženě Kelly: “Je toto opravdu novost života? Jsem frustrovaný, rozmrzelý, zklamaný.” Ať to zkoušíme jakkoliv, sami nikdy nemůžeme obnovit své životy. My jednoduše nemůžeme sami sebe obnovit. To přichází jedině od Ježíše—a to skrze moc vzkříšení.