PŘIBLÍŽENÍ SE KE ZTRACENÝM by Nicky Cruz

Do dnešního dne vidím zcela jasně ty tváře beznaděje, které jsem viděl v srdci Bronxu. Tváře všech tvarů a barev a věkových skupin. Chlapci a děvčata, muži a ženy, černí, bílí, španělské typy, Asiaté. Tak mnoho jich bylo ztraceno. Tak mnoho jich potřebovalo Ježíše.

Nacházeli jsme se v konečných fázích šestitýdenní evangelizace ve vnitřních čtvrtích New Yorku. Týdny jsme evangelizovali na ulicích, řídili jsme akce v sousedních čtvrtích v celém městě a přitom jsme vždy zvali lidi na naši závěrečnou evangelizaci v Bronxu.

Vzpomínám si, jak jsem stál na pódiu před několika tisícovkami lidí. Naše jeviště bylo postaveno na konci dlouhé, úzké ulice, na jednom z nejvíce drogami zasaženém místě v celém New Yorku. Na obou stranách čněly nad hlavou vysoké mrakodrapy.

Po dobu několika sekund jsem jen stál a pozoroval dav. Barvy gangů byly všude. Prostitutky, prodejci drog a závislí byli rozptýleni v davu a čekali na to, co jsem měl říci. Letmo jsem pohlédl na budovy a povšiml jsem si lidí, naklánějících se z oken, dětí našlapaných na požárních schodištích. Teenageři se mačkali dohromady a na to se dívali matky a otcové.

Modlil jsem se ve svém srdci, “Drahý Ježíši. Podívej se na ně. Tak mnoho ubohých a zraněných lidí—lidí, kteří Tě potřebují. Hospodine, otevři jejich oči. Dotkni se jejich srdcí. Použij si má slova k tomu, abych je přinesl k Tobě!”

Když jsem začal sdílet své svědectví, tak jsem cítil, jak na tu čtvrť padá klid. Nemohl jsem pochopit, jak ti lidé zpozorněli. Je nemožné tento pocit popsat. Je to Boží přítomnost. Je to masový ústup nepřítele, když Boží duch přijde a sestoupí na dav lidí.

Když jsem mluvil, mohl jsem cítit Ducha svatého, jak obklopil dav a pracoval na jejich srdcích a přiváděl tak mnoho lidí k usvědčení. Už předtím, než jsem měl příležitost pozvat lidi dopředu aby přijali Ježíše, desítky lidí proudily k jevišti a padaly v pokání na kolena.

Tu noc stovky lidí přišlo dopředu, aby přijali Ježíše. Bůh přinesl takovou vlnu usvědčení, že jsme tou reakcí byli přemoženi. Stáli jsme zde v plné úctě před Bohem, který pracoval v této bolavé, opuštěné čtvrti.

“Oni vyšli a kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval Slovo znameními, která je doprovázela” (Marek 16:20).

__________
Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.