NEUVĚŘITELNÉ ZASLÍBENÍ - Carter Conlon

V Žalmu 37:25 je neuvěřitelné zaslíbení těm, kteří byli předurčeni žít v antikřesťanském období dějin! "Byl jsem mladý a teď jsem starý, ale neviděl jsem spravedlivého, který by byl opuštěn a jehož potomstvo by žebralo o chléb." Spravedliví nejsou nikdy opuštěni a ujišťuji tě, že ty nebudeš výjimkou!

Samozřejmě je důležité vzít v úvahu, že klíč k tomuto zaslíbení tkví ve slově "spravedlivý." Když jsme ty a já přišli ke Kristu, dostali jsme to, co Bible nazývá přičtenou spravedlností. Nejlepším způsobem jak vysvětlit, o co se vlastně jedná, je podobenství o marnotratném synu (Lukáš 15). Bible nám říká, že tento chlapec vzal svoje dědictví a odešel velmi daleko od svého otce, stejně jako mnozí z nás ve svých mladých letech odešli od Boha. Skončil na místě, kde zažil hladomor a zármutek. Dělal věci, o kterých by nikdy nevěřil, že by jich byl někdy schopen. Ačkoli věděl, že nemá žádnou hodnotu, jednoho dne jednoduše vstal a vydal se na cestu domů. Překvapilo ho, že když se přiblížil k domovu, jeho otec vyběhl, aby se s ním setkal - objímal ho a oblékl ho do nejlepších šatů, co měl ve svém domě.

Když jsi se ty rozhodl vrátit k Bohu, proběhlo to stejně, Bůh se s tebou setkal. Objal tě a zahalil tě do nejjemnějších šatů - přikryl tě krví, kterou Ježíš prolil na kříži před dvěma tisíci lety. Bůh tě očistil a dal ti spravedlnost, kterou jsi si nezasloužil.

V podobenství spolu s oblečením dostal prsten - ten představuje moc, kterou by syn potřeboval k tomu, aby se mohl stát velvyslancem, kterým ho otec povolal být. Dostal také pár bot - ty znamenají, že součástí jeho spravedlnosti bylo cestování. Nebyl povolán jenom postávat na silnici a vypadat dobře a čistě. Ne, byl povolán vydat se na cestu se svým otcem!


Carter Conlon se přidal k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na pozvání zakladatele Dawida Wilkersona, starším pastorem byl ustanoven v roce 2001.