Z NEBE DO ÚDOLÍ - Nicky Cruz

Ježíš si vybral, že bude dítětem údolí. Předtím, než přišel na zem, žil v takové slávě, kterou si vůbec neumíme představit. Syn krále vesmíru seděl na pravici Boží. On je Bůh. A přesto si vybral, že sestoupí ze svého trůnu a vstoupí do života v údolí. Vybral si, že bude žít mezi beznadějným a ztraceným stvořením. Pokořil sám sebe, zapřel sám sebe, opustil vše pro naši záchranu. Šel na kříž v hanbě, aby vytvořil most mezi údolím a vrcholkem hory.
Údolí je studené a bezcitné místo pro život. Je to krajina slepoty, sucha a hladu. V údolí cítíte odmítnutí, bolest, nejistotu, strach, zmatek, beznaděj a bolest, utrpení a zármutek. Toto údolí nemá nic společného s životní úrovní nebo sociálním postavením. Je to stav srdce a vyskytuje  se na každém místě kromě místa, kde znáte Boha a důvěřujete Mu.
Ježíš přišel aby do údolí přinést naději, lásku a soucit, aby přinesl zrak slepým, aby ukázal cestu ven. Přišel, aby přinesl nový život těm, kteří byli mrtvi. Sestoupil do údolí, protože tam žili ztracení lidé. A přesto tak často si ani ti vysvobození nenajdou čas, aby se ohlédli zpět do údolí a sestoupili tam, aby pomohli druhým najít cestu ven. Necestují do údolí beznaděje, aby přinesli naději.
“Neboť Syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno” (Lukáš 19:10, NIV).

Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona.Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona  Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.