PÁNOVY PLÁNY - Gary Wilkerson

Často, když Bůh říká křesťanům, že s nimi má velkolepé plány, křesťané reagují: „Když ale já nevím, Pane.“ Potom však přichází satan a říká jim: „Uvidíš, že tě zničím,“ a oni si pomyslí: „Ano, to by se mohlo stát.“
KOMU VĚŘÍŠ?
Lžím nepřítele věříme téměř více než Boží pravdě. Potom ale musíme dojít do bodu, kdy řekneme: „Ne, Bůh má pro můj život výzvu a vyšší plán. Budu stát pevně, neochvějně, neústupně – díky Boží milosti. Jeho moc ve mně mocně působí, jak říká Pavel“ (viz Koloským 1:29).
Nestojíš ze své vlastní síly či moci, ale díky Božímu Duchu – protože Jeho Duch žije v tobě! Dokážeš být smělým a sebevědomým křesťanem, který věří pravdě o sobě i o druhých, sotva však věříš Bohu a Jeho plánům s tebou.
HRANA ÚTESU
Možná, že se dnes cítíš, jako by tě někdo strkal na hranu útesu a chtěl tě shodit dolů. Tvé nervy jsou napjaté a cítíš, že se blížíš k úpatí skály. A pak jsou zde další věci: tvé manželství, tvůj emocionální život, tlaky v práci, závislost. Skoro voláš: „Bože, je z toho nějaké východisko?“
Tvou největší otázkou je: „Jak mohu začít důvěřovat a věřit, když to potřebuji?“
ODPOVĚĎ
Boží Slovo dává odpověď, které by ses měl držet: „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti“ (Jeremjáš 29:11).