SLOUŽIT POTŘEBNÝM - Claude Houde

Ježíš se ptal Svých učedníků: “Kdo říkají lidé, že jsem?” (viz Marek 8:27). Tato otázka je dnes aktuální a velmi důležitá. Co si myslí dnešní svět? Jaké je v dnešní moderní době jeho vnímání církve?

Prosím, dovolte mi to říci tak jasně, jak jen mohu, laskavě a upřímně. Moje cesty po světě mi umožnily, abych  se setkal s tisíci vedoucími a jsem přímo v kontaktu s jejich církvemi. Často se obávám, že moderní církev pomalu ale jistě sklouzává do sladké choromyslnosti. Drahý čtenáři, existuje hodně definic choromyslnosti a jedna z nejpřiléhavějších je: “neustále dokola dělat stejnou věc stejným způsobem, ale přitom očekávat jiný výsledek.” To je choromyslné!

Přes 90 procent severoamerických církví během dvaceti let nezaznamenalo význačný růst, ale přesto nevidíme potřebu cokoliv změnit!

Drahý čtenáři, Abraham - otec víry, osvobodil zajaté, bojoval za chudé, stavěl studny a krmil hladové. V Bibli od první knihy do poslední je napsáno mnoho zaslíbení, přísných varování a jasných příkazů, které nás mají motivovat a volat k službě potřebným. Církev svítí nejjasněji, když se sama obětuje utlačovaným a v tomto smyslu chápe svoje povolání. Sám Boží Syn ztělesnil záměry Božské trojice, které jsou věčné a neměnné, když přišel mezi ty nejchudší, krmil hladové zástupy a uzdravoval nemoci a utrpení.


Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church) v kanadském Montrealu, je častým řečníkem na Expect Church Vedení konferencí pořádaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením New Life Church rozrostla z hrstka lidí na více než 3500 v části Kanady s několika úspěšných protestantských církví.