PŘÍKLAD CÍRKVE

Svět právě nyní potřebuje živoucí příklad Kristova milosrdenství. Tlaky nikdy nebyly větší. V Evropě i Spojených státech rasové tlaky hýbou společností a vkrádají se dokonce i do církví.
Nežij v mylném přesvědčení, že vláda se o tyto problémy může postarat. Drahé milosrdenství, kterého je potřeba po celém světě, může přijít pouze od těch, kteří zakoušejí a přijímají takové milosrdenství pro sebe. A toto je povolání církve Ježíše Krista. Máme nabízet milosrdenství, které obětuje naše já kvůli bratrovi nebo sestře - a, jak Ježíš názorně předvedl, -  i kvůli nepříteli.
ZASTAV SE A JDI DO KONFRONTACE
Nabádám vás, aby jste se zastavili a čelili pravdě. Nepokračujte ve svém životě  ani ve své službě - přerušte všechny svoje plány a dobré skutky - dokud se neuvědomíte, co to v praxi znamená být součástí Těla Kristova. Pán prohlašuje o své církvi "Je to perla obrovské ceny, Nevěsta pro Mého Syna." Přemýšlej o tom, jaký je to zázrak.  Přemýšlej také o velkém poslání Jeho Těla prokázat milosrdenství nemilosrdnému světu.
Jednoduše řečeno, milosrdenství hledí za chyby a selhání, za ospravedlňování sebe sama. Kdybychom opravdově věřili, že jsme zranili Krista osobně, kdykoli jsme zranili bratra nebo sestru - že to, co jsme řekli a udělali proti řadovému členovi Jeho Těla, je jak řekl Ježíš "proti Mně" (podívej se do Lukáše11:23) - dnem i nocí bychom pracovali na tom, abychom to dali do pořádku. A nepřestali bychom, dokud by jsme od toho nebyli očištěni.