BOŽÍ ARMÁDA - Nicky Cruz

Kdybych měl říci jednu věc, kterou jsme se naučili při naší službě – když jsme čelili nepříteli na jeho území, znovu a znovu, den za dnem, týden za týdnem – tak říkám to, že Satan je zbabělec. Vybírá si mezi námi ty nejslabší, nejbezbrannější a nejzoufalejší. Je jako školní tyran, který šikanuje malé děti na hřišti, ale běží se schovat, jakmile se ukáže dítě stejně velké jako on. Stejně tak Satan uteče, jakmile zahlédne opravdovou moc.

Uvědomujeme si opravdu, jakou sílu máme na dosah ruky? Chápeme, jak velký význam má poselství, které přinášíme ztracenému světu? Jsme si vědomi toho, jak lehce může být satan poražen a odehnán jen tím, že se jednoduše otevřeme působení Ducha svatého?

Víme, jaké velké věci Bůh dokáže uprostřed nás působit?

Velice toužím po dni, kdy křesťané povstanou jeden vedle druhého a ruku v ruce v této válce se Satanem a konečně nakreslí tlustou čáru do písku, přímo doprostřed jeho cesty. Čáru, která ho zničí a znemožní jeho další postup. Čáru, která znamená: „Byl jsi pánem situace! Užil sis zábavu! Ale tvůj den je pryč. Ve jménu Ježíše už nemůžeš jít ani o krok dále.“

Tak moc si přeji vidět den, kdy proti němu povstane armáda vojáků. Zástupy těch, kdo touží hlásat evangelium ztraceným, se postaví v tomto boji proti Satanovi. Armáda mužů a žen, kterým hoří srdce pro Boha a jejichž životy jsou oddané Jeho vůli.

Není tohle ta armáda, jejíž součástí toužíte být? Nepřejete si snad, abyste mohli mít i jen malou úlohu v této Boží bitvě? Není to to, na co jste čekali, v co jste doufali, za co jste se modlili a věřili, že vám to Pán může umožnit?

Pokud ano, pak vám Bůh chce říct, že Jeho armáda už stojí. Válka již začala. Vše, co musíte udělat, je pozvednout svůj meč a najít své místo v bojových řadách!

„Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří“ (Římanům 1,16).

__________
Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.