VSTOUPIT DO ŘEKY - Gary Wilkerson

Skeptici říkali Jozuovi: „Když přejdeme přes řeku Jordán, budeme muset čelit tolika nepřátelům jako nikdy předtím. Slyšel jsi ty zvěsti. V zemi, do níž jdeme, žije 31 různých králů a každý z nich nás bude chtít zabít. Víš, kolik králů jsme porazili v minulých 40 letech? Byli to pouze dva. Co si to vůbec myslíš? Jak by tohle mohl být Boží plán pro Izrael?“

Jozue věděl, že to bude těžké – vlastně přímo nemožné. Ale stejně tak věděl, pro Izrael vedla pouze jedna cesta: dopředu. Museli přejít řeku a udělat to s důvěrou, že Bůh pro ně zamýšlí to nejlepší.

Všichni víme, jak to dopadlo – Jozua a Izraelci nakonec zemi získali a Hospodin jim žehnal.

Kněží nesoucí schránu smlouvy vstoupili do rozbouřeného Jordánu, a jakmile se jejich nohy smočily ve vodě, Bůh řeku zázračně rozdělil. A každá zlá věc, kterou skeptici předpovídali, se pak obrátila v dobro pro Boží lid.

Izraelci dorazili k nedostupně opevněnému městu, v němž sídlil jejich nepřítel. Když ho však sedmkrát obešli, neprostupné zdi se zřítily k zemi. Několik králů, od nichž Izraelci očekávali nepřátelství, se k nim místo toho připojilo a zdvojnásobilo tak velikost izraelské armády.

Dělají tyto věci z Jozua a Izraelce svaté lidi? Vůbec ne. V jednu chvíli Jozua neposlechl Hospodina, ale protože ihned činil pokání, Pán využil tuto zkušenost, aby ho posílil.

Jste ochotni vstoupit do řeky? Bůh možná říká: „Stačí, když se tam odvážíte položit nohu, a uvidíte, jak před vámi rozdělím rozbouřené vlny. Nezáleží na tom, kolika nepřátelům a pevnostem budete čelit, já vás přenesu na druhou stranu. Mám podrobný plán pro váš život a pomohu vám ho naplnit, aby vše bylo k mé slávě.“

Chci vás pobídnout: Důvěřujte Hospodinu, že vás povede přes vaši řeku Jordán. Nechte ho umlčet hlasy všech skeptiků. Jeho „Plán A“ pro váš život nikdy nebude poražen. On je věrný – a dá vám vítězství.

„Hospodin řekl Jozuovi: „…jsem s tebou, jako jsem byl s Mojžíšem“ (Jozue 3,7).