ČÍM SRDCE PŘETÉKÁ

Kdykoli jsem jako dítě řekl něco neslušného, moje matka mi vypláchla ústa mýdlem. Avšak nebyla to moje ústa, která potřebovala očistit, bylo to mé srdce! Víte, váš jazyk mluví pouze to, co je ve vašem srdci. Jsou to samotná slova našeho Pána Ježíše Krista, když říká, že prostopášná, lehkovážná a zlá mluva může vycházet pouze z nečistého srdce.

My věřící nebereme vážně to, co řekl náš Pán o zkrocení jazyka. Učinil z toho záležitost srdce! Nejenže můj lehkovážný jazyk snižuje veškerý můj duchovní život, ale také mne nutí čelit faktu, že mám nečisté srdce.

Pokud pomlouvám, říkám neslušné vtipy, nadávám na lidi, zvyšuji svůj hlas a křičím na rodinu, potom se musím ptát sám sebe: „Co je to za nečisté věci, které mám v sobě uloženy, že mohu takto mluvit?“

Musím prozkoumat své srdce a ptát se: „Odkud to přichází? Existuje něco, s čím jsem se nevypořádal, jinak bych tak nemluvil. Proč stále pomlouvám? Proč říkám taková sprostá a neužitečná slova? Co nesvatého stále uchovávám ve svém srdci?“

Ježíš dává této záležitosti velkou váhu: „Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé“ (Matouš 12:34-35). Ježíš říká: „Jestliže jste lehkovážní v záležitosti jazyka – hádáte se, stěžujete si, reptáte, vyzrazujete důvěrné věci – potom máte vážný problém v srdci! Vaše srdce není přímé v Bohu a klesá velmi hluboko. Uchováváte si v sobě ďáblův poklad, jako had uchovává svůj váček s jedem za svou čelistí. Pokud z vás vyjde smrtonosný jed, stane se tak, neboť váček nebyl vyprázděn!“

Kdykoli dovolím, aby z mých rtů vyšlo něco nečistého, musím se zastavit a říct Pánu: „Pane, v mém srdci musí být kořen žárlivosti, závisti či žádostivosti. Prokopej se hluboko do mého srdce a vytrhni z něj kořeny hořkosti, nebo pýchy, nebo čehokoli jiného!“ Bůh se chce dostat ke zlu ve tvém srdci, k tomu váčku s jedem, který máš uvnitř ukrytý! Chce jej vykořenit a zcela tě napravit.