NAPLNĚNI NADĚJÍ, RADOSTÍ A POKOJEM

Chceš-li, aby ve tvém životě vládl Boží pokoj, musíš přestat s několika věcmi:

  • Musíš přestat přemýšlet nad tím, jak to Bůh všechno vyřeší.
  • Musíš se přestat znepokojovat dělat si starosti. „O nic nemějte starost…“ (Filipským 4:6)
  • Musíš přestat říkat Bohu, co je podle tebe pro tebe to správné.
  • A především, musíš přestat si o sobě myslet, že jsi selhal; přestaň si říkat, že neděláš Bohu radost!

Jeden z nejúčinnějších pastí satana, jak okrást křesťany o pokoj, je přesvědčit je, že se musí snažit tělesnými způsoby, aby se zalíbili Bohu. Toto na mne zkouší pořád!

Někdy, když potřebuji tiché místo k modlitbě, nastoupím do svého auta a odjedu na odlehlé místo. Můžu chválit Pána a užívat si jeho přítomnosti při pohledu na zelená pole a lesy. Ale někdy mne napadne myšlenka, že nic nedělám pro Pána!

Modlím se: „Pane, tak málo pracuji na tvém království. Pouze se modlím, dostávám poselství pro kázání, jdu do sboru a kážu. Celý svět jde do pekla a já nic pro tebe nedělám!“

Už tě někdy něco podobného napadlo? Děláš všechno, co můžeš, aby ses zalíbil Pánu, přesto se necítíš svatě. Já se téměř nikdy necítím svatě. Dokonce ani tehdy, když jsem na tom nejlíp – ani když kážu s pomazáním Ducha!

Říkáš: „Ty, bratře Dave? Ty máš někdy pocit, že nic moc pro Boha neděláš?“ Ano! Ďábel přichází a probouzí v nás pocity nehodnosti a nenaplněnosti. A my přicházíme o svůj pokoj podlehnutím těmto hrozným pocitům!

Podívej se na Pavlovu modlitbu za nás: „Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc.“ (Římanům 15:13)

Důvěřuj jeho dobrotě. Věr jeho lásce a milosrdenství. Neobviňuj jej z naštvanosti nebo z mlčení. Dovol, aby jeho pokoj vládl ve tvém srdci a nad celým tvým životem!