MYŠLENKY O LÁSCE A VÍŘE

Dovolte mi, abych s vámi sdílel některé velmi uzdravující myšlenky o víře a lásce. Bůh působí zázraky jako odpověď na modlitbu víry. Věřím v každé zaslíbení v Božím Slově. Skrze utrpení a slzy jsem ale objevil něco úžasného o způsobu, jak Bůh jedná. Co se chystáte číst by vám mělo pomoci obnovit důvěru v Pána a vysvobodit vás z otroctví neustálého snažení objevit víru.

Zde jsou mé závěry:

  • Pokud se vám nedaří dát Bohu dokonalou víru, dejte Mu dokonalou lásku. „Dokonalá láska zahání strach.“ Dokonalá láska je pokojem, který má Bůh pro svůj lid. Bůh chce, abychom spočinuli v Jeho pokoji vždy důvěřující v to, že nám pokaždé přijde na pomoc jako otec trpícímu dítěti i přes naši nedostatečnou víru.

Zastavme posuzování a hodnocení naší víry. Bible říká: „A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska. (1 Kor 13,13) Ať se hodláte zaměřit na cokoli – zaměřte se na lásku – víra pracuje skrze lásku.

  • Pokud Bůh neodpovídá na některé naše modlitby , můžeme si být jisti, že má nějaký velký věčný důvod, proč tak nečinit.

Toto se dá shrnout takto: Bůh má veškerou sílu a může udělat cokoli. Nic pro Něj není nemožné. Slibuje nám, že vyslyší každou modlitbu v Kristově jméně, a tak se musíme ptát a v plné jistotě víry očekávat odpověď. Pokud Bůh „vyčkával“ s odpovědí či pro nás vybral jinou cestu, musel pro to mít velice dobrý důvod. A musíme věřit, že vše co Bůh dovoluje v našich životech bude jednoho dne celé pracovat pro naše dobro. (Ř 8,28)

Náš nebeský Otec ví přesně, kam jdeme a co potřebujeme. On nám dá to nejlepší ve správném načasování Ducha Svatého. (Mt 7,11)

Bůh nedovolí, abyste byli pokořeni svými zkouškami. Můžete přijít na to, co je podle vás bod zlomu a stejně přežijete a budete hovořit o Jeho věrnosti, pokud nezatvrdíte svá srdce, ale padnete do Jeho náruče důvěřující Jeho věčné lásce.