LÉČENÍ NEVÍRY

Procházel jsem své odborné knihy a nalezl jsem seznam způsobů, jak „léčit“ nevíru, avšak žádný z těch způsobů, jichž byly tucty, mne neoslovil. A tak jsem požádal Boha o něco jednoduchého a On mi dal dva nápady, jak mohu vymanit své srdce z nevíry:

1. Seber všechny starosti, strach a břemena. Všechno to vlož na Ježíše a nech to na jeho ramenou!

„Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží“ (1.Petr 5:7).

Milovaní, takto vás osobně Bůh zve, je to Jeho požadavek: „Všechno to vlož na mne! Nestarej se o to už ani o hodinu déle. Záleží mi na všem, co prožíváš, a jsem dost velký na to, abych si to všechno od tebe převzal!“

Nedlouho předtím mi zavolal někdo, kdo prožíval velmi vypjatou situaci a hledal slovo povzbuzení. Byl jsem však natolik přemožen problémy, že jsem nedokázal zvládnout ani jednu věc navíc, a tak jsem odpověděl: „Je mi líto, ale budeš muset zavolat jindy. Teď jsem přetížen.“ Díky Bohu, který není nikdy vystresovaný! Nikdy není přetížen! Jeho ramena mohou nést náklad ode všech jeho dětí! On na nás naléhá: „Všechno to vlož na mne!“

„Na Hospodina slož svou starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil“ (Žalm 55:23). Teď si sepiš svůj seznam: „Bože, dávám Ti toto a toto a tamto. Dávám Ti toto břemeno, tento problém, tento vztah, tamto trápení.“ A buď pevně přesvědčen, že On se postará!

2. Vykroč v plné důvěře v napsané Boží Slovo. Vezmi Hospodina za slovo a žij jeho Slovem!

„Nejen chlebem bude živ člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst“ (Matouš 4:4). Musíš být schopen říci: „Budu žít a umírat s Božím Slovem, které je pro mne!“

Ptám se tě: Jak to, že dokážeme důvěřovat jeho Slovu, co se týče naší věčné spásy, avšak ne co se týče našich každodenních potřeb a problémů? Dokážeme mu věřit v té nejobtížnější části. Proč je pro nás těžší věřit mu v oblasti pomoci, vedení a moci nad hříchem? „Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy“ (Juda 24). Bůh ti to slíbil,a tak mu dovol sejmout z tebe to břemeno! Jdi k Hospodinu a přijmi výzvu jeho Slova. Řekni mu, že na jeho Slovu postavíš svůj život! Ukaž mu svou důvěru v každé jeho slovo – a budeš požehnán!