KATASTROFA

Vědec uvedl v případě katastrofy - „celý svět se otřásl“. Další ji označil za „nejhorší přírodní katastrofu v dějinách světa“. Oba popisovali podmořské zemětřesení, které zpustošilo před několika lety celé pobřeží Asie. Zemřeli desítky tisíc. I nadále vídáme katastrofy okolo nás.

Když nastanou takovéto strašlivé události, přicházím k Otci s jedinou otázkou: „Pane, proč se něco takového děje? Jedná se prostě jen o nevysvětlitelnou přírodní nehodu, nebo by tvůj lid měl něco vědět, proč se takové věci dějí?

Oplakáváme velké množství lidí, kteří prochází nepopsatelnou bolestí a utrpením. Upřímně se modlíme za postižené. Naše církev poslala prostřednictvím křesťanských humanitárních organizací tisíce dolarů na pomoc při obnovách kostelů a domů ve zdevastovaných oblastech. Písmo nám říká, že náš nebeský Otec je velmi pohnut pocity zasažených a Duch svatý vylévá svou útěchu na všechny věřící v postižených zemích.

Amerika je soucitný a dávající národ, a děkuji Bohu za veškeré odezvy těch, kteří se modlí, poskytují peněžní dary nebo odjíždějí do postižených oblastí pomoci. Ale někde hluboko uvnitř mé duši mě něco trápí. Nezdá se, že by počet katastrof klesal. Nepřestává nás to ohromovat.

Děkuji Bohu za všechny ty dobré zprávy z mnoha oblastí světa, včetně Ameriky. Ale pokud nepadneme na kolena poté, co se něco rozpoutá, pokud se nepokoříme po té, co jsme svědky strašlivých přírodních katastrof, co potom umlčí Boží posměvače? Jsme už odolní i proti šokům?

Přemýšlejte o tomto:

  • Vypuzení Boha z naší společnosti ve jménu politické korektnosti
  • Celý svět se obrací k sekularismu a materialismu
  • Církev stává světštější než celý svět sám o sobě
  • Vzestup násilí a lhostejnosti
  • Bible už není přijímána jako Boží slovo
  • Den, kdy „všechno co může se otřásat“ se otřásá
  • Když vzdělaní lidé mají ve všem tušení, že „někdo si zahrává s přírodou a že vždycky se něco děje, co se nedá vysvětlit“
  • Když společnost pokračuje ve své činnosti bez jediného „pozastavení u Boha”, aniž by si myslela, že Bůh se nedá napodobit

Když takové věci nastanou, je načase si uvědomit, že jsme překročili tu mez duchovního otupění , kterou již žádné množství Božího milosrdenství nemůže probudit.

Bůh je milosrdný, dobrotivý a ochotný odpustit. Nechť Ježíš představuje Jeho lásku a slitování skrze své učedníky dokud nenadejde jeho den.