NĚKDO ROZUMÍ

Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. (Žalm 139:1)

Nikdo mi nerozumí,
jenom Bůh.
On zná moje hluboké myšlenky.
Ještě nemám slovo na jazyku,
ale Hospodin ví už všechno.
On mě obklopuje;
Jeho ruka je nade mnou.
Takové poznání je nad mé chápání.
Nestačím na něj.
Někdy jsou chvíle,
kdy mě obklopuje temnota,
a přesto On hledá mé srdce
a zná ho.
Hledí na moje zkažené nitro.
Jenom Jeho moudrost
mne může prozkoumat
V den, kdy k Němu volám,
On odpovídá
a posiluje mou duši svou silou
tma je pro Něj světlu podobná.
On rozumí mé temnotě
a dá mi světlo.
On mi rozumí.