NAJÍT SVŮJ OHEŇ by Nicky Cruz

Podle posledních studií bude v roce 2020 islám největším náboženstvím v Norsku a všech skandinávských zemích. Pokud je to pravda, můžeme očekávat, že se během dalších několika let stane islám v Norsku i státním náboženstvím. To se totiž v minulosti stalo ve všech státech, kde se islám takto rozvinul.

Zarmucuje mě, když vidím, jak málo křesťané ovlivnili a ovlivňují situaci v Evropě. Byli jsme zcela neschopní oslovit bloudící a ztracené lidi – a to nejen v evropských státech, ale i v USA. Modlíme se k Bohu, aby se nám v tom dařilo a aby pomohl Kristovu tělu růst. Jen v málo církvích se to ale děje, většina z nich se zmenšuje a některé dokonce úplně vymírají. 

Co se musí stát, aby Hospodin konečně zasáhnul a začal proměnu, kterou potřebujeme – tu proměnu, za kterou se modlíme? Kdy konečně povstaneme a otřeseme Satanovou základnou ve světě?


Odpověď je tak jednoduchá, až je zvláštní, že to musím vůbec říkat: Aby se děly velké zázraky, musíme Bohu důvěřovat! Musíme k Němu přistoupit s kajícnými srdci a smělou vírou a prosit Ho, aby z nás učinil silné válečníky pro Boží království. Pracuje se mnou skupina mladých lidí, kterým říkáme Dvanáct učedníků. Stejně jako oni i my musíme otevřít svá srdce a životy Bohu a nechat ho nalít nám do srdce Jeho touhu po záchraně. Musíme Ho nechat zlomit nás, použít nás a zmocnit nás pro službu!

Když se podíváte na naši malou skupinu mladých lidí, tak nevypadají vůbec jako hrdinové – jsou to děti plné jizev a ran, které nemají nic kromě pár kusů oblečení. Ale v jejich srdcích hoří oheň vášně. A uvidíte, jak mocně je Bůh používá v předních liniích bitvy. A potom začnete pomalu chápat, co dokáže Pán udělat i s tím nejmenším kouskem víry. Uvidíte to, co způsobilo, že první církev tak rychle rostla a že hrstka učedníků přiváděla tisíce lidí k víře. Pochopíte, co tolik přitahovalo lidi k té zprávě – ke zprávě o Ježíši. A poznáte, co všechno Bůh dokáže učinit z mála.

„Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné“ (1. Korintským 1,27).

__________
Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.