UDĚLEJ TO ZNOVU, PANE!

V osmé kapitole Markova evangelia Ježíš znovu nasytil zástup - tentokrát čtyřtisícový - sedmi bochníky chleba a několika rybami. A znovu učedníci posbírali několik košů nalámaných kousků, které zbyly. (Marek 8:5-8). Ale Kristus poznal, že učedníci stále nepochopili jeho moc činit zázraky a tak se jich zeptal, "Ještě máte tvrdé srdce?" (Marek 8:17)

Představuju si učedníky po tomto druhém nasycení tisíců, jak sedí v naprostém úžasu. Museli si říkat, "Tohle určitě není pravda. Jestli je Ježíš opravdu Bůh, proč by si vybral nás, abychom se podíleli na takových divech? Jsme jen nevzdělaní rybáři. Proč by chodil po vodě a plavil se v naší loďce, místo aby svoje zázraky předvedl před nějakými důležitějšími lidmi"?

Asi už tě někdy napadlo to samé... "Na světě jsou miliardy lidí. Proč Bůh promluvil ke mně? Proč si vybral mě?" Proto, že to celé byl zázrak. Tvoje obrácení bylo naprosto nadpřirozené. Nebyla to jen nějaká nevysvětlitelná přirozená událost - ne, ve skutečnosti na ní nebylo přirozeného vůbec nic.

Proč? Protože není nic přirozeného na křesťanském životě. Je to celé nadpřirozené. Je to život závislý na zázracích od svého úplného začátku (včetně obrácení). A jednoduše se nedá žít bez víry v nadpřirozeno.

Síla, která tě drží v Kristu, je nadpřirozená. Svět žije ve tmě, ale ty máš světlo, protože žiješ v říši nadpřirozena. Není nic přirozeného na tom, že tvoje tělo je chrámem Ducha Božího. Není přirozené být příbytkem Boha celého vesmíru.

A přesto je právě tohle kamenem úrazu. Lidé začnou přisuzovat Boží nadpřirozené jednání přirozenému světu. Je nebezpečné zapomínat na Jeho zázraky. Je děsivé, když se podíváme zpátky na Jeho divy a řekneme, "Prostě se to stalo". Pokaždé, když vezmeš to "nad" z nadpřirozeného, tvoje srdce o něco ztvrdne.

Milí, musíte to prostě přijmout vírou: Stejný nadpřirozený Bůh, který nasytil tisíce pouhými pár bochníky chleba, bude stejně nadpřirozeně jednat i ve vaší krizové situaci. Jeho zázračná moc vás vysvobodí ze všech pout. Dá vám sílu kráčet ve svobodě. A použije vaši slabost - opravdu, i vaši nejslabší chvíli - aby ukázal světu svoji moc konat zázraky. 


Jisté je, že těžké časy přijdou na každého Ježíšova následovníka. Ale až ty časy přijdou, máme směle říct, "Udělej to znovu, Pane. Vykonal jsi v mém životě zázraky už dřív. Zachraňoval jsi nadpřirozeně své služebníky po celé dějiny. Ať se tvoje síla dokonale projeví v mé slabosti".