ŽÁDNÉ ČÁRY MÁRY by Jim Cymbala

Nemáme žádný lepší příklad, jak Bůh mocně jedná ve městě, než je ten ve Skutcích 11:20 - 21:"Někteří z nich byli muži z Kypru a z Kyrény; ti přišli do Antiochie a mluvili i k Helénistům a zvěstovali Pána Ježíše. A Pánova ruka byla s nimi; veliký počet  lidí uvěřil a obrátil se k Pánu." 

Objevila se taková žeň, že byl z Jeruzaléma vyslán Barnabáš, aby prozkoumal, jak se věci mají. Když tam přišel a uviděl tu Boží milost, zaradoval se a povzbuzoval všechny, aby s rozhodným srdcem zůstávali u Pána; neboť to byl dobrý muž, plný Ducha Svatého a víry. A značný zástup se přidal k Pánu." (verše 23 - 24)

Kdo byli ti muži, kteří založili tak mocný sbor, který nakonec předčil sbor v Jeruzalémě? Neznáme jejich jména. Neznáme jejich metodiku Ale víme dvě věci: Oni rozšířili "dobrou zprávu o Pánu Ježíši" a "Pánova ruka byla s nimi." (verše 20 - 21) 

Toto se přerodilo v první multikulturní církev, s multikulturními vedoucími, přesně podle Skutků 13:1 - Šimon zvaný Černý, někteří židovští vedoucí, někteří Řekové, Menachém, bývalý druh tetrarchy Heroda (který u něho způsobil, že všechny kolem sebe podezříval), a jiní. Oni pracovali spolu v mocném modelu mezikulturní jednoty. 

Židovsko - pohanská nenávist prvního století byla dokonce větší než naše dnešní rasová nesnášenlivost. Bůh se postavil problému čelem, protože On budoval Svoji církev Svým způsobem.

Rasové cítění je dnes v New Yorku horší než bylo před 10 lety. V mnoha sborech převažuje drsný duch. Zoufale potřebujeme lásku, abychom prošli těmito tlaky, stejně jako to udělali před mnoha lety v Antiochii.

Žádné vzorové vyučování nezpůsobí okamžitou změnu. Nejsou žádné trendy zkratky, žádné hokus - pokus mantry, které by mohly porazit satana. Jeden muž mi řekl: "Víš, měl bys uvažovat o tom, že si pořídíš topografickou mapu Brooklynu, aby jsi mohl určit nejvyšší bod ve  čtvrti. Pak by jsi tam mohl vyrazit a modlit se proti teritoriálním duchům." 

Jiní říkají: " K uvolnění Boží moci je klíčové zpívat v ulicích tvého města. Vydej se na pochod, vyrob si prapory, a vyhlaš s velkou pompou Boží svrchovanost." Ještě jiní tvrdí: "Napomeň satana, obrať se čelem k severu a otiskni svoji nohu, když to děláš. To přinese vítězství." 

__________
Jim Cymbala se začal scházet při brooklynských bohoslužbách s méně než dvaceti členy v malé zchátralé budově v části města, kde život nebyl lehký. Je narozen v Brooklynu, byl a je velkým přítelem jak Davida, tak Garyho Wilkersona a častým přednášejícím na kazatelských a vůdcovských konferencích sponzorovaných World Challenge po celém světě.