SETRVÁVÁNÍ NA VINNÉM KMENI by Gary Wilkerson

„Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař“ (Jan 15:1).

Když o sobě Ježíš hovoří jako o „pravém“ vinném kmeni, říká nám více než přesné informace. „Pravý“ je zde užito ve smyslu „pravý přítel“ - znamená skutečný, ryzí, spolehlivý, ochotný pomoci.

A co vinař, náš nebeský Otec? Pečuje o svou zahradu dokonale a s láskou. Jeho práce spočívá v udržování života proudícího skrze nás. Můžeme mu důvěřovat, že učiní správný zásah, aby v nás mohly růst správné věci. A proto, zůstáváme-li v Kristu, naroubováni na vinný kmen, nemusíme se stresovat ani strachovat o své životy. Byl nám dán pravý život plynoucí z Ježíše a náš Otec nás starostlivě ošetřuje.

Jsme-li naroubováni na tento vinný kmen, nemělo by být samozřejmé, že poneseme ovoce? Víme, že jsme spaseni a zabezpečeni v Kristu a omilostněni Otcovou láskou. Jak by z toho nemohlo vzejít ovoce?

Ježíš opět používá klíčové slovo: „Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně“ (Jan 15:4). Je zde další požadavek, který v mnoha křesťanech spouští varovný signál: „Nezůstanete-li ve mně.“ Při čtení této věty v některých narůstá strach. Vytvořili si vlastní pravidla odřezávající je od pravého života.

Je pravda, že je tento Ježíšův výrok podmínečný a znamená, že se od nás něco očekává. Jiné ztotožnění s tímto výrokem je ale toto: Ježíš v nás zůstává – a jeho přítomnost v nás je pevná, stálá, věrná, neochvějná: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu“ (Židům 13:5). Když Kristus říká: „Nezůstanete-li ve mně,“ nehovoří o našem spasení – protože naše spasení nám zaručil na kříži. Hovoří o ovoci Ducha v našich životech – o našem svědectví, našem chození ve spravedlnosti, naší radosti a o našem pokoji.