PRAVÝ VINNÝ KMEN by Gary Wilkerson

Nastala poslední Ježíšova noc s učedníky a Ježíš věděl, že mu nezbývá moc času. Když povečeřeli, projevil Ježíš přání své přátele ještě naposledy vyučovat, dokud s nimi ještě je na zemi. Pobídl je slovy: „Vstaňte, pojďme odtud“ (Jan 14:31). Když s nimi procházel krajinou, vykládal jim toto podobenství:

„Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti“ (15:1-5).

Jakým nádherným obrazem vystihl náš vztah k němu a k Otci! Ježíš je vinný kmen a my jsme ratolesti rostoucí z něho; on je zdrojem veškerého života proudícího do nás. Náš nebeský Otec dohlíží na veškerý tok života, je sadařem, který bedlivě sleduje náš růst. Existuje nějaký klidnější obraz našeho života v Kristu?

Toto podobenství nabízí množství příměrů a symbolů, které nás ujišťují, že všechno z tohoto vinného kmene je dobré. V mysli vyvstává obraz ostrého nože, nástroje zkušeného sadaře a vinaře – našeho milosrdného, soucitného a milujícího Pána. Tato část Kristovy zprávy sdělená jeho Církvi obsahuje hlubokou krásu. Zároveň klíčem k pochopení tohoto obrazu jsou Ježíšova slova: „pravý vinný kmen.“ 


Kristus nám říká, že on je pro nás více než jakýsi zdroj života – on je pravým zdrojem života. U ostatních vinných kmenů se může zdát, že také život slibují, ale žádný z nich pravý život nenese. Někteří křesťané hledají život u jiných vinných kmenů, ale to mohou být zdroje, které naopak pro svou nezákonnost život ničí. Jiní hledají život u zdrojů jevících se jako dobré a zákonné –ve ctižádosti a úsilí, úspěchu a pohodlí. Ani tyto vinné kmeny v sobě žádný život nenesou, a proto jej nemohou darovat. Ježíš chce, abychom se nechali pevně naroubovat na něho, a tak mohli z Jeho pravého a překypujícího života neustále čerpat.