JEŽÍŠ ODPOVÍDÁ NA POUHÝ DOTEK

Když šel Ježíš s Jairem, představeným synagogy v Kafarnaum, do jeho domu, aby uzdravil jeho dceru, setkali se se ženou trpící chronickým krvácením. Tato žena nepřetržitě krvácela po dobu 12 let a pomalu umírala. Lékař Lukáš napsal, že „vynaložila na lékaře všechno, co měla, a nikdo ji nemohl uzdravit“ (Lukáš 8:43).
Židovský zákon takovou ženu prohlásil za „obřadně nečistou.“ Tato žena poznala mnoho lékařů, všichni si od ní vzali peníze a slíbili, že ji uzdraví. Avšak pokaždé šla domů zklamaná a její nemoc se zhoršovala. V určitém okamžiku si tato žena jistě pomyslela: „Už není pomoci. Má situace je beznadějná. Budu trpět a pomalu umírat.“
Je smutné, že celé zástupy křesťanů činí totéž, co tato žena. Běhají na jakákoli místa, kde se jim nabízí odpověď, a žijí ve strachu kvůli své „nečistotě.“ Možná se jedná i o tebe. Tak dlouho si žiješ se zakořeněným hříchem a myslíš si: „A co mé hřešení? Uzdravuje-li Ježíš úplně, potom je jistě chyba u mne. Nepatřím do církve. To je svaté místo a já nejsem čistý.“
V 5. kapitole Marka vidíme, že tato trpící žena se ještě jednou rozhodla, ve vytrvalosti a plná naděje. Tentokrát ale místo, aby šla k lékaři, který ji nemohl uzdravit, se dotkla lemu Ježíšova pláště. Jakmile se Ho dotkla, Pán a Stvořitel nebe i země se na okamžik zastavil a ihned ji uzdravil! Chtěl využít této chvíle a veřejně odstranit její výčitky a ukázat jí, že ji uzdravila její víra. Ježíš chtěl zbavit tuto ženu pocitu pošpinění.
Naléhej ve víře a dotkni se Ježíše stejně jako tato žena. On tě uzdraví. Jsi-li obtěžkán zarmouceným srdcem, uvrhni své břemeno na Ježíše. Potom svěř všechno do jeho rukou. Neboj se, jen věř!