JSME BOŽÍ DĚTI

„Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti“ (Římanům 8:16). „Dosvědčuje nám to i Duch svatý, když říká“ (Židům 10:15).
Asi se zeptáš: „Co nám Duch svatý dosvědčuje?“ Hned další verš říká: „Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán; dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli“ (10:16). Zjednodušeně: Duch svatý svědčí o vylití milosti na generaci posledních dnů.
„A Duch o tom vydává svědectví, neboť Duch jest pravda … Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě“ (1. Janův 5:6,10). Duch svatý dosvědčuje veškeré Boží skutky a připravuje nás na to, co Bůh učiní.  Právě teď opět hýbe svou Církví a ukazuje nám, že musí přijít svrchované zmocnění Duchem svatým. Z této těžké temnoty Duch svatý vyvýší Krista a přitáhne k Němu zástupy.
Také v Církvi zakoušíme čas temnoty. Denominace vyhlašují uzavírání manželství s osobami stejného pohlaví a celá generace se odvrací od Boha. A přece v této nejtemnější hodině probouzí Duch svatý všechny, kdo hledají Boha. Chodíš-li duchem, uslyšel jsi od Něj totéž svědectví, a sice: Hodina lidské temnoty je hodinou vylití Ducha svatého. Vždycky tomu tak bylo, tudíž se to děje i nyní.
V této hodině špatných zpráv přináší Duch svatý dobrou zprávu: „Bůh uchoval nejlepší víno pro poslední chvíli!“