NOVÉ VÍNO

Víno v Bibli znamená radost a potěšení. “Dáváš víno pro radost lidskému srdci” (Žalm 104:15). V Novém zákoně, “nové víno” je typ Ducha svatého.
Avšak když se podívám na dnešní Církev, vidím prázdné láhve vína. Proč? Jak téměř každý biblický prorok vyřkl, “Hřích odebírá veselí a potěšení.”
Každá matko, otče, prarodiči, kdo se dlouhá léta modlíš za své ztracené dítě: Vydrž. Ježíš se dívá a čeká. Jeho hodina pro tvé dítě přijde.
Pravda je taková, že tvůj syn či dcera možná stále pije staré víno tohoto světa. Nedokáží se vzdát starých přátel. Stále přechovávají rány z církve, drží si odpor a mají trvalé pochybnosti. Ale nádoby držící se starého vína se vyprázdní. Jejich přátelé selžou a budou zachváceni prázdnotou.
Až ten moment přijde – jakmile všechny jejich snahy selžou – uvidíš Hospodinovu hodinu moci. Jen zázrak Jeho milosti může přinést opravdové osvobození. A tak, dál se modli. Bůh své slovo tobě dodrží!
Na světle toho všeho, co máme dělat?
Marie, Ježíšova matka, nám dává odpověď. V Káni řekla učedníkům, „Udělejte, cokoli vám nařídí.“ (viz Jan 2:5) Milovaní, On je nové víno, ten zdroj vší radosti a potěšení. A On vám řekne co by chtěl, abyste udělali. Přečtěte si Jeho Slovo – a učiňte tak!