ZMOCNĚNI KE SLUŽBĚ - Gary Wilkerson

„Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne“ (Galatským 2:20).
Mohl bych vytvořit desetiletý seriál o tom, jak sloužím, a minulo by se to účinkem. Avšak připomínání kříže a Ježíšova utrpení vede srdce k postoji služebníka. Nemůžeš přijít ke kříži jako zlomený, pošpiněný, bezcenný hříšník a být vykoupen, posvěcen a milován naším Spasitelem, aniž by tě to změnilo. Když přijdeš k Ježíšově kříži, zjistíš: „Jsem ukřižován spolu s Kristem.
Žiješ-li v moci ukřižovaného Krista, nejsi schopen Mu nesloužit. Není zapotřebí, abys byl o službu požádán; ve skutečnosti tě nic nemůže od služby odradit. Budeš muset důkladně plánovat svůj život, protože budeš bezprostředně veden ke službě.
Nemůžeme se změnit tím, že selžeme a řekneme si, že to musíme zkusit o trochu lépe. Ne, sami to nedokážeme; ale smrt, pohřeb a vzkříšení Ježíše nám dává moc položit naše životy za Něho i za druhé. Rozhlédneme se a vidíme mnoho potřebných lidí – lidí hledajících církev plnou lásky. Mohou prožívat příšerný týden, když ale vstoupí do dveří Pánovy církve, zcela jistě uvidí a pocítí, že je tam cosi odlišného.
Protože jsme byli „ukřižováni spolu s Kristem,“ naše srdce služebníků dokáže zasáhnout druhé Kristovou láskou a také jim pomoci ke změně.