SOUHLASIT S BOHEM - Carter Conlon

Jako křesťané máme tendenci trávit spoustu času modlitbou typu: „Prosím, Pane, dej mi to“ nebo „Prosím, Pane, udělej to.“ Neustále žádáme Boha, aby něco konal. „Prosím, přiveď mého syna nebo dceru domů. Prosím, dejte mi lepší práci.”
Toto jsou dobré a odůvodněné modlitby. Nicméně jsou období, kdy se Bůh rozhodne vykonat něco na vlastní pěst a vše, co hledá, je někdo, kdo s ním bude souhlasit – někdo, kdo nebude volat jen „Prosím, Pane“, ale „Ano, Pane!“
Skrze proroka Ezechiela Bůh řekl: „Hledal jsem mezi nimi někoho, kdo by opravil hradbu a postavil se přede mě do trhliny za tu zem, abych ji nezničil – ale nikoho jsem nenašel” (Ezechiel 22:30). Byla to doba, kdy Bůh už připravil milosrdenství a hledal jen někoho, kdo by s ním souhlasil. Bohužel, když společnost dosáhne stavu, který je podobný tomu dnešnímu, je mnohem snazší přijít s důvody, proč by měl soud přijít. Ale co když je Bůh ochoten být milosrdný a pouze hledá některé ze svých lidí, kteří řeknou: „Ano, Pane“?
Nechci strávit celý svůj život modlitby na straně „Prosím, Pane“. Chci žít na straně „Ano, Pane“ a zjistit, co je mým úkolem! „Ano, Pane, co chceš, abych udělal? Ano, Pane, jak chceš, abych to udělal? Ano, Pane, co chceš, abych řekl? Ano, Pane, kam chceš, abych šel?” „Ano, Pane” musí být naše denní modlitba!
Carter Conlon se přidal k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na pozvání zakladatele Davida Wilkersona, starším pastorem byl ustanoven v roce 2001.