NAUČIL JSEM SE TAJEMSTVÍ - Gary Wilkerson

„Umím být pokořen, umím také mít hojnost. Za všech okolností jsem se naučil tajemství“ (Filipským 4:12, přel.).
Duch svatý nám dává porozumět tajemství jak žít, když máme méně, než bychom chtěli; když nám chybí zdroje, o nichž jsme si mysleli, že bychom je měli mít; když se naše sny nestávají skutečností. Pavel řekl: „Vím nejen, jak vše přestát, znám ale i tajemství, že mohu žít naplno, ať mám hojnost nebo hlad.“
Kolik z vás ví, že někdy potřebujeme spíše pochopit tajemství nadbytku než tajemství hladu? Žijete-li v hojnosti, snadno můžete ztratit ze zřetele svou potřebu Boha. Žijete-li od výplaty k výplatě, stáváte se více závislými na Duchu svatém. Doopravdy se modlíte.
Často si myslíme, že bylo pro Pavla těžší naučit se žít v nedostatku. Nikoli. Myslím si, že pro Pavla bylo těžší naučit se žít s nadbytkem, a totéž platí i pro nás. Existuje však vzácné zaslíbení, které se vymyká veškerému našemu chápání. Zaslíbení, že můžeme činit všechno skrze Krista a každá naše potřeba bude uspokojena. Toto doplňující zaslíbení nacházíme v 19. verši, kde čteme: „Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní každou vaši potřebu v Kristu Ježíši“ (Filipským 4:19, NBK).
Opět je v kontextu řečeno: „Učím se, jak být pokořen. Učím se, jak nemít nic a přitom vědět, že Bůh naplní každou potřebu.“ Neříká se zde nic o chtění. Neříká se zde nic o ambicích. Ani se zde neříká nic o touze. Je zde psáno: „Bůh naplní každou potřebu.