NEMŮŽE BÝT OTŘESEN

David napsal v žalmu, že Pán „určuje počet hvězd, on každou vyvolává jménem.“ (Žalm 147:4) Přemýšlej o tom: David nám říká, „Když jsi v bolesti, zastav se a podívej se nahoru. Uvědomíš si, „Pokud Bůh může stvořit nebe, určitě zná i mou potřebu.“ Souhlasím. Pokud se ve své bolesti zaměříš na Boží velkolepost, dostaneš víc, než jakou odpověď by ti mohl dát kterýkoliv kazatel.
Možná si myslíš, že tě Bůh opomenul, protože ti neodpověděl. Říkám ti, že tvoje zázračné slovo je na cestě. Právě teď Bůh pracuje na tom, aby ti ho doručil a pracuje na tom už od té doby, co jsi se za to poprvé pomodlil. Slíbil, že tě nikdy neopustí. Moře můžou burácet, hory můžou padat do moří a vše může být otřeseno, bude otřeseno. Ale On být otřesen nemůže a stejně tak ani Jeho záměry se svou Církví.
Když se dotkneš Ježíše – když se dotkneš lemu Jeho roucha – dostaneš Jeho moc. Když se Ho krvácející žena dotkla, je psáno, “že z něho vyšla síla“ (Marek 5:30). Některé verze Bible zde užívají slovo „moc“, což znamená „síla“. Toto naznačuje sílu nad vším nečistým, hříchem a smrtí.
Pamatuj si, On je Hospodin, který vše stvořil – včetně tebe a mě. Pokud takový Bůh mohl stvořit čisté srdce v Davidovi, vrahovi a smilníkovi, mohl by to samé udělat i s tebou. Může tvůj život převrátit naruby.
Milý svatý, Ježíš je nyní v tvém boji s tebou. Můžeš se Ho jistě dotknout úplně stejně tak jako ta krvácející žena. Nezáleží na tom, čím si procházíš, můžeš zažít tu sílu vzkříšení a obnovy Krista. Kráčí vedle tebe v tomto období a má plán tě vyvést ze smrti zpátky do života. Neboj se – jen věř!