MŮJ DOKONALÝ PŘÍTEL A OTEC - Nicky Cruz

Ještě dnes jsem uvnitř zraněný malý kluk a Bůh je stále mým Otcem. Kamkoli jdu, hlídám si aby šel vedle mě, držel mě za ruku, vedl mě. Když zakopnu a spadnu, skloní se a zvedne mě. Opráší mi kolena, dá pusu na bolístku a jdeme dál po cestě.
Když se mi něco povede, vidím, jak se usmívá, tleská mi a podporuje mě. Když udělám něco špatného, dostanu za vyučenou. Když jsem unavený a nemůžu dál, podepře mě, popostrčí a povzbudí mě, abych se nevzdával. Když se bojím, vezme mě za ruku. Když jsem smutný, políbí mě.
Spoléhám na Ježíše, když potřebuju pomoc a vedení ve všem, co dělám, a ještě nikdy mě nezklamal. Byl tam vždy, když jsem Ho potřeboval.
Tenhle láskyplný vztah s mým Otcem začal před více než padesáti lety. Nebylo to vždy jednoduché. Byly doby, kdy jsem se od Něj odtáhl, zkoušel jsem jít vlastní cestou, vzdoroval a On tam stále byl, čekal s otevřenou náručí, aby mě přijal zpět. Jeho věrnost nikdy neuhne ani nezeslábne - On je dokonalým Otcem i přítelem. Moje věrnost vůči Němu je oproti tomu ale vlastnost, kterou jsem se musel naučit a učím se ji stále, každý den. Je to celoživotní proces. 
Když jsem úplně poprvé vydal srdce Ježíši, neměl jsem ponětí, kam mě moje nově nalezená víra zavede. Měl jsem strach a byl jsem sám a přemýšlel jsem, jak mě může zachránit před lidmi a činy z mé minulosti, před gangy a drogami, které mě svazovaly. Nevěděl jsem, jak být Jeho dítětem, ale On mi to trpělivě ukazoval a učil mě. A během všech těch let jsem byl očitým svědkem toho, co bylo možné, když dovolíme Duchu Svatému, aby působil skrze nás a mezi námi, když se napojíme na Jeho slávu a dovolíme Mu pracovat a sloužit skrze naše životy.
Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida WilkersonaPříběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona  Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.