PÁN VÍ O SVÉM LIDU

Písně vítězství zpívané po vítězstvích nejsou skutečnými písněmi víry. Proč? Protože naše pochybnosti nejsou usmrceny tím, že zakusíme vítězství. Pohleďte, když prožijeme vítězné osvobození, vytryskne v nás dočasný proud chvály a vděčnosti. Máme přirozenou radost, protože náš Bůh milosrdně zasáhl navzdory našim pochybnostem. Ale co se stane s našimi pochybnostmi? Pouze se skryjí hlouběji v srdci.
Drahý svatý, faktem je, že tě Bůh přivedl až do tvé současné situace. Možná jsi byl obklíčen ze všech stran překážkami a připadalo ti, že tě nepřítel chytil do pasti. Snad říkáš: „Pane, vedl jsi mě věrně po celý můj život. Ale tomu, čím nyní procházím, nerozumím. Budoucnost vypadá tak pochmurně.“
Právě teď žijeme v době zmatku a chaosu, jaký svět nikdy neviděl.  Satan používá strach k trápení zástupů lidí. A uprostřed toho všeho se náš Pán ptá svého lidu: „Co uděláš? Budeš věřit mým slibům navzdory všemu, co se kolem tebe děje?  Budeš mi důvěřovat navzdory svému nejhlubšímu strachu?“
Aby tomu tak mohlo být, musíme obrátit svou mysl k Pánu. „Toho, jehož mysl zůstává v Tobě, chráníš pokojem“ (Izajáš 26:3). Do toho musíme zapojit svou vůli. Bez ohledu na to, jak neuvěřitelně temnou se stala naše situace, musí v nás povstat alespoň trocha víry a říci ďáblu a světu: „Ne, budu důvěřovat Tomu, který mě vždy věrně vysvobodil.“
Tehdy přijde dokonalý pokoj. Je dán samotným Pánem, který je potěšen naší důvěrou v Něho. A pak, zatímco chaos vládne všude kolem, naše životy ponesou mocné poselství Jeho radosti. Dal nám píseň, která zpívá světu: „Pán je věrný. Ví o svém lidu!“