UPLATŇOVAT NAŠI AUTORITU - Gary Wilkerson

Když se šli jednoho dne modlit, potkali Petr a Jan chromého muže, který ležel před chrámem a žebral o almužnu. Když uslyšeli jeho prosby, řekl Petr muži, aby se na ně podíval. Chromý muž očekával nějaký dar, avšak místo toho uslyšel, jak Petr říká: „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!“ (Skutky 3,6).
Jaká je to zajímavá věta: „Ale co mám“. Petr měl v sobě schopnost prohlásit, ve jménu Ježíše: „Vstaň a choď!“ Všimněte si, že Petr se za muže nepomodlil, než toto prohlásil. Protože měl v sobě Svatého Ducha, věděl, co Nebeský Otec dělá, a tak to mohl takto říct. Byl si dokonce tak jistý, že se sklonil, vzal chromého muže za pravou ruku a zvedl ho. V tom okamžiku se do mužových nohou a kloubů vlila síla a on začal chodit, vyskočil a chválil Boha.
Je čas se modlit: „Pokud je to Tvá vůle,“ i když se jedná o uzdravování. Jsou časy, kdy si nejste jistí, zda Pán chce někoho uzdravit, ale pokud dostanete ten pocit jistoty, neváhejte! Začněte se modlit za lidi s vírou: „Jste uzdraveni ve jménu Ježíše!“
Rozšiřte tuto modlitbu i na další situace: „Vaše manželství přichází dohromady ve jménu Ježíše!“, „Jste osvobozeni ve jménu Ježíše!“, „Můj syn/dcera se vrací domů ve jménu Ježíše!“
Ve jménu Ježíše je velká moc! Musíme uplatňovat naši autoritu a prohlašovat Slovo Boží nad lidmi a okolnostmi, neboť Ježíš řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi“ (Matouš 28,18).