KAM JDEME? by Claude Houde

Bylo to způsobené vírou, že Abraham poslechl volání Hospodina a šel vstříc zemi, kde obdržel zaslíbení a dědictví. Odešel a kráčel vírou, nevědíc kam míří. (viz Genesis 12:7)

Dokážeš si představit rozhovor, který se musel odehrát mezi Abrahamem a jeho krásnou manželkou, Sárou, když toto divoké dobrodružství započalo? Abraham byl úspěšný, vzkvétající a dobře zajištěný ve své komunitě. On i Sára tvrdě pracovali a užívali si ovoce svého úsilí. Po tom všem si to zasloužili, že?


Když se Sára jednoho večera podívala na svého manžela, všimla se, že vypadá zamyšlený a pohnutlivý. Od té doby, co přišel domů, neřekl ani slovo.

„Co se děje, miláčku? Víš, že mi můžeš říct cokoliv.“ Sára pošeptala.

Abraham vyhrkl, „Několik měsíců se za to modlím a mám hluboké přesvědčení, dojem, který nemůžu setřást z mé mysli, že musíme odejít, vzdát se domova mého otce a všechno tu zanechat. Cítím, že pokud to uděláme a poslechneme Boha, dostane se nám velikého požehnání.“

Pokud jsi v manželství, můžeš si představit tuto scénu a skoro slyšet rozhovor, který následoval! „Jak to myslíš, že musíme odejít? Vždyť jsme tady šťastní! Je to tu bezpečné! Mně se tady líbí! Ty znáš, stejně jako já, všechny horory, které se odehrávají v pohanských městech okolo nás!“ Abraham odpověděl jak jen nejlíp dokázal, „Bůh nás vede, Sáro. Vím to. Postavil jsem Mu oltář a myslím to vážně. Musíme odejít!“

Jak Abraham opakoval, „Musíme odejít, máme odejít,“ z ničeho nic se Sára zeptala, „Kam jdeme?“ Ticho. Poté rozpačitě odpověděl, „No, to je právě ta napínavá část! Bůh mi ještě neřekl kam!“

Otec víry odešel, netušíc kam jde.

__________

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, častý řečník na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestanských církví.