CO JE PROBLÉM? - Jim Cymbala

Velkým pokušením křesťanství  dnešní doby je udělat naše poselství atraktivním pro většinu lidí, že se z něj ztratí veškerý oheň.  “Na to Jan všem řekl: ‘Já váš křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já, nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek u jeho obuvi . . . [on] vás bude křtít Duchem svatým a ohněm’” (Lukáš 3:16).
Naše bohoslužby jsou plné všelijakých příkras. Ale to nerozšíří Boží království a neuvidíme oslaveného Ježíše. Lidé nemohou přijít k Bohu bez ohnivého díla Ducha svatého.
Nikdy nezapomenu na osobní zkušenost s Bohem před lety, kdy jsem byl nově ve službě. Modlil jsem se sám před úterní večerní bohoslužbou. V té době církev sídlila v malé zchátralé budově a věděl jsem, že ten večer přijde na modlitební setkání méně než deset lidí. Modlil jsem se, aby Bůh přitáhl více lidí do církve a zvýšil nadšení ve shromáždění.
Když jsem se modlil, Duch svatý pracoval. Přišel ke mně a vypadalo to, že mi říká: “Hlavním problémem není nedostatek lidí a jejich duchovní nedospělost. I ty se musíš změnit. Postrádáš soucit pro lidi a nemiluješ je způsobem, kterým já chci. S lidmi se jenom stále znovu setkáváš.”
Mluv o ohni! Mluv o průniku! To nebylo jednoduché slyšet. Padl jsem před Bohem tváří k zemi. Modlil jsem se, abych požádal Boha o pomoc ve svých problémech v církvi  a místo toho On seslal do mých problémů svůj oheň.
Když v našich životech pracuje Duch, drží nás pryč od povrchních výmluv a klamavých her, které rádi hrajeme. Oheň spálí všechno falešné a vede nás do pravdy. 
Jim Cymbala založil sbor s názvem "Brooklyn Tabernacle" (brooklynský svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.