TI, KDO DŮVĚŘUJÍ

Apoštol Pavel popisuje naši dobu, když píše: „V posledních dnech nastanou zlé časy … Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe“ (2. Timoteovi 3:1, 13). Myslím na devadesátá léta 20. století, kdy obrovské hypoteční společnosti nestandartními půjčkami nalákaly a podvedly chudé, nevzdělané a nezaměstnané. Tyto neznalé lidi přivábily hypotéky, které nemohli nikdy splatit, a když došlo na splácení, ocitli se bez domova. Kvůli podvodu zkrachovaly uznávané banky, avšak jejich zodpovědným pracovníkům byla poskytnuta pomoc v podobě mnohamilionového „zlatého padáku.“
Četl jsem, že tito pracovníci pořádali nákladné večírky, až do rána tančili a popíjeli tvrdý alkohol s vědomím, že jejich společnost jde ke dnu. Účastnili se divoké zábavy přesto, že věděli o stovkách tisíců lidí přicházejících o své domovy. Je to jasné vyplnění Sofonjášova proroctví v Sofonjáš 1:9: „Přeskakují práh (chudých), kdo naplňují domy svých pánů.“
Jak dlouho jsme si mysleli, že Bůh bude snášet takové bláznovství, takový posměch? Hospodin má v této záležitosti poslední slovo a říká: „Onoho dne (je) ztrestám“ (1:9). Zkrátka: „Vystavím je hanbě.“
„Jejich meč však jim do srdce vnikne, jejich luky budou zpřeráženy“ (Žalm 37:15). Dokonce teď, když píšu tyto řádky, potřebují dva miliardáři pomoc, neboť jejich bohatství se náhle rozplynulo.
V tutéž dobu, kdy Hospodin trestá bezbožné, odměňuje ty, kdo v Něho doufají.
„Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost“ (Žalm 37:3).