ZÍSKÁVÁNÍ SÍLY

V době, kdy na národ ze všech stran dopadaly velké soudy, Izajáš dosvědčoval, že on zakouší dvojnásobný pokoj.
Tytéž podivuhodné vyhlídky, jaké měl ve své době Izajáš, zažíváme také my. Toto zaslíbení pokoje patří všem, „jejichž mysl se upíná k Hospodinu“ (viz Izajáš 26:3).
I když Izajáše ovlivňovalo to, co viděl, že se v jeho době děje, Písmo odhaluje, že ho naplňoval veliký klid. Měl pro to dva důvody:
Za prvé, když národ zasáhly soudy, Izajáš byl skrze modlitbu v neustálém obecenství s Bohem. „Také na stezce tvých soudů, Hospodine, skládáme naději v tebe, naše duše touží po tvém jménu, chce si připomínat tebe“ (Izajáš 26:8). Izajáš byl připraven na cokoli, protože se „modlil bez přestání.“
Musím se tě optat: Když zuří vichřice, jdeš se stejně jako Izajáš modlit k Hospodinu? Pokud ano, potom získáváš sílu, protože se tvoje mysl upíná k lásce tvého svrchovaného nebeského Otce a On ti neustále zjevuje svou moc a povzbuzuje tě, že to zvládneš.
Apoštol Pavel nás ujišťuje: „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu“ (Filipským 4:8, zdůraznění přidáno).
Jinými slovy: „Slyšeli jste všechna varování. Nuže, věnujte pozornost tomu, co zjevuje Boží Slovo a co říkají Jeho strážní. A, konečně, upněte svou mysl na Ježíše a Jeho dobrotivost.“