VZKŘÍŠENÍ TADY A NYNÍ

Obdržel jsem email od pastora, který skončil se svou církví. Tento ubohý muž spadl do hlubokého hříchu a ztratil svoji ženu a děti. Jeho celý život se rozpadl a najednou se díval na
Ve své nejtemnější hodině padl na kolena a volal o pomoc. Ježíš přišel k tomuto zlomenému, zoufalému muži a vdechl do něj nový život. Brzy poté mužova manželka zavolala a říkala: “Chybí mi Ježíš. Můžeme to udělat znovu?”
Dnes tento pastor pracuje v jednom z našich drogových rehabilitačních center. Podívej se na Efezským 2:1–3: “I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy . . . podle běhu tohoto světa . . . I my všichni jsme k nim kdysi patřili, žili jsme podle těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu.”
Toto snad popisuje i tvoji zkušenost. Předtím, než jsi poznal Pána, dělal jsi své vlastní věci. Byl jsi chycen duchem doby a vyzkoušel každý hřích a potěšení. Myslel sis, že můžeš “odložil Boha” na později. Věřil jsi, že tě zachrání tvoje dobré skutky.
Pak k tobě přišel Hospodin. “Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem (milostí jste spaseni), když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši” (Efezským 2:4–6).
Milovaní, toto je všechno o získávání nového života, který může být nalezen jen v Kristu. Pavel zde nemluví o posledním vzkříšení. Popisuje, co Bůh dělá na zemi — vzkříšení tady a nyní!