POZNAJÍ NÁS PO LÁSCE

Je smutné, že křesťanský svět je už po staletí rozdělen. Spory trvající celé generace vyhloubily mezi věřícími hotové propasti. Bratr povstal proti bratrovi, sestra proti sestře a celé denominace byly zničeny.
Pravda je, že skutečně miluji svého bratra, jen pokud s ním mohu bok po boku chválit Ježíše. Vím, že upřímně miluji svého bratra, když mohu s jistotou stát před Božím trůnem s vědomím, že v srdci proti němu nic nemám. A vím, že opravdu miluji svého bratra, když jsem mu schopen prokázat takovou lásku, jakou Ježíš prokázal mně.
A jak se tedy navzájem milovat tak, jako Kristus miloval nás?
Dokážeme to, když odpustíme těm, kteří nám ublížili, tak jako Kristus odpustil nám.
Dokážeme to, když se neodvrátíme od těch, kteří se dostali na scestí, ale uděláme vše, co je v našich silách, abychom jim pomohli.
Dokážeme to, když si budeme druhých vážit víc než sebe.
Milý svatý, snažně tě dnes prosím: zahoď všechnu hořkost, svár a neúctu. Nebraň Božímu požehnání ve svém životě a domově. Poslechni nové přikázání, které pro tebe má, a vzpomeň si na Jeho Slovo: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým“ (Jan 13, 35). Ztracení uvidí a poznají Boží lásku díky Jeho poslušnému, radostnému, obětavému lidu – církvi. Amen!
„Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe“ (Filipským 2, 3).