JEŽÍŠ CHCE ZRUŠIT STARÉ ZVYKY - Gary Wilkerson

Jsme-li spoutáni strachem, může to vést ke ztrátě víry. Ježíš nám však nabízí řešení. Ve Svátek stánků se postavil a prohlásil: „Tento proud živé vody neustane. Jestliže kdo ve Mne věří, tato voda mu poskytne život, a z jeho nitra poplynou proudy ukazující na dobrotivost nebeského Otce“ (viz Jan 7:37-38).
Když je naše bojácné srdce občerstveno, jednou z věcí, která nás zaplavuje, je odvaha: „Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu“ (Filipským 4:13). Spousta křesťanů bere tento verš jako vzácné zaslíbení. Je to však více – je to realita. Nemusíme například sbírat odvahu ke svědectví o Ježíši, protože On nám ji poskytuje. Ve skutečnosti působí, abychom jí překypovali.
Tato změna se děje dvěma způsoby: (1) občerstvením zapříčiněným okolnostmi a (2) vnitřním občerstvením. Když Bůh jedná s okolnostmi, mění staré zvyky. Podívejme se na dvě běžné oblasti: finance a manželství. Upadneš-li do finančních problémů, Bůh ti může pomoci odhalením tvého nezdravého utrácení peněz (nezdravého zvyku) a přimět tě, abys tento nezdravý zvyk změnil. Bůh tě může vést k vyhledání finančního poradenství, které ti pomůže změnit tento zvyk a stát se moudrým správcem svého majetku.
Bůh možná chce změnit staré zvyky ve tvém manželství; zvyky udržující tě v zatvrzelém nelaskavém chování. Příliš mnoho manželských párů používá věty: „Ty jsi takový pořád.“ nebo „Tohle jsi udělal před pěti lety.“ nebo „Ty se nikdy nezměníš.“ Každý manželský pár by se měl ptát: „Jak mohu mít víru v to nejlepší o svém manželovi / své manželce, a přesto v našich záležitostech jednat realisticky?“ Začíná to stisknutím tlačítka občerstvení. Velmi málo problémů ve vztahu se vyřeší přes noc; většina z nich vyžaduje každodenní trpělivou milost.
Pamatuj, že Ježíš je připraven obnovit v nás hojnost milosti pokaždé, když ji potřebujeme.