JESTLIŽE ŽÍZNÍŠ - Gary Wilkerson

Když Ježíš začínal svou službu, veřejně o sobě oznámil: „V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal“ (Jan 7:37, zdůraznění přidáno). Ježíš se nespokojil s pouhým zveřejněním svého výroku – On zvolal. Čekal až do posledního dne svátků, a pak se postavil a učinil toto veřejné prohlášení: „Zvolal: Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo“ (7:37-38).
To bylo o hodně víc než nějaký teologický výrok, byl to soucitný čin. Boží lid již dlouho ubíjelo mrtvé náboženství, které mělo občerstvovat, avšak ponechávalo zcela bez života. A teď Ježíš oznámil: „Já jsem pohár chladné vody, občerstvující pramen, který nikdy nepřestane téci. Můžete ze mne pít a shledáte, že se váš život bude neustále obnovovat.“
Abys pil z tohoto úžasného pramene, nepotřebuješ žádnou kvalifikaci. Kristus nás ujišťuje: „Každý, kdo ve mne věří, smí přijít a pít!“ (7:38).
Když Ježíš říká, že „proudy živé vody poplynou z jeho nitra,“ ukazuje nám, jak budou naše životy vypadat díky Jeho dotyku. Tento dotyk občerstvuje víc než cokoli jiného, obnovuje mocí z nebes tu nejzakrnělejší a nejzoufalejší duši. Jeho Duch nás natolik naplňuje, že překypujeme hojností života, milosti, soucitu a lásky.
Ano, příteli, Jeho proud života všechno proměňuje!