ON JE VĚRNÝ VE SVÉ ZÁCHRANĚ

Při jedné příležitosti Pavel kázal v Efezu, ve městě, které uctívalo bohyni Artemis. Stříbrotepci v Efezu vydělali jmění prodejem malých replik této bohyně. Když se ale na scéně objevil Pavel, kázal: „Váš bůh je falešný. Je jen jeden pravý Bůh. A Jeho Syn žil a zemřel, aby ti, kteří jsou mrtvi v hříchu, mohli žít.“
Rozzuření prodejci stříbra si uvědomovali, že jejich živobytí je v sázce. Proto svolali dav, aby se Pavla zmocnili, odhodláni ho zabít. (viz Skutky 19:24-31)
Pavel byl přesvědčen, že zemře a na pokraji smrti vyznal: „[Soužení] dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, takže jsme si zoufali, až jsme i pochybovali o svém životě.“ (2. Korintským 1:8, kurzíva přidána). Jako vysvětlení přidává: „Sami v sobě jsme však měli ten rozsudek smrti, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé.“ (1:9, kurzíva přidána)
Řekni mi, už jsi byl někdy tak vyčerpaný jako Pavel, daleko za svými silami? Už ti někdy zbývalo tak málo síly, že jsi pochyboval o životě? Když Pavel řekl: „Pochybuji o životě“, říkal, že čelí rozsudku smrti: „Sami v sobě jsme však měli ten rozsudek smrti.“
Ale na scéně se objevil Bůh a vysvobodil ho. Po prožití tohoto zázraku píše Pavel církvi v Efezu: „Byl jsem vzkříšen. Pán mě vytáhl z hrobu. Hleděl jsem peklu do tváře, ale Bůh mě znovu přivedl k životu!“
Pavel v jádru dosvědčuje: „Pán mě vysvobodil z hrůzy smrti – On mě stále vysvobozuje – a bude věrný, aby mě vysvobodil i v budoucnosti.