PROČIŠŤUJÍCÍ OHEŇ - Jim Cymbala

Ve vestibulu ve druhém patře našeho kostela visí velký obraz z pouličního setkání Armády spásy v New Yorku na počátku 20. stol. Válečné heslo Armády spásy bylo: „KREV A OHEŇ“. Krev představovala Ježíšovu krev prolitou za záchranu všech lidí, oheň pak byl symbolem Ducha svatého, který byl poslán, aby vyzbrojil věřící a proměňoval životy.
Catherine Boothová, žena Williama Bootha, který založil Armádu spásy, chápala důležitost ohně jako symbolu Svatého Ducha. Catherine se stala velmi známou jako „matka Armády“. Jednou jsem četl její výrok, který se mne velmi dotkl, a zkusím ho zde teď parafrázovat. Kolem roku 1890 Catherine prohlásila: „Cestuji po celé zemi a slyším mnoho výřečných slov a úžasných kázání. Ale to, po čem touží má duše, jsou hořící slova.“
Catherine chtěla slova, která s pomazáním proniknou do srdce, pohnou s ním a zlomí jej. Věděla, že tato změna se musí stát zevnitř. Vyučovala Boží Slovo a rozuměla rozdílu mezi kázáními, která jsou pouze slovy, a těmi, která Bůh inspiroval, aby proměňovala životy.
Prorok Malachiáš napsal: „[Hospodin] usedne a jako tavič pročišťuje stříbro, tak pročistí syny Leviho. Přetaví je jako zlato a stříbro“ (Malachiáš 3,3).
Když Duch svatý nahlíží do našich srdcí, je jako pročišťující oheň. Stejně tak jako dobrý oheň spálí odpadky a nečistotu, tak jsou špatné věci vypáleny z našich životů, pokud necháme Ducha svatého dělat Jeho práci.
Jim Cymbala založil sbor s názvem "Brooklyn Tabernacle" (brooklynský svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.