BEZ POSKVRNY ČI VRÁSKY

Svět nikdy s Kristovou církví nesouhlasil a nepřijal ji. A nikdy to neudělá. Jestliže budeš žít pro Ježíše, nebudeš se muset oddělit od společnosti druhých. Oni to udělají za tebe. Vše, co musíš činit, je žít pro něj. Náhle nalezneš sám sebe tupeného, odmítaného, nazývaného proklatým: „Lidé vás budou nenávidět a…vyloučí vás, potupí a vymaží vaše jméno jako proklaté kvůli Synu člověka“ (Lukáš 6:22).

A přece Ježíš dodává, že je to cesta k opravdovému naplnění. „Kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej“ (Matouš 16:25). Jinými slovy: „Jediná cesta, jak nalezneš význam v životě, je zaprodat se mi se vším. Potom nalezneš opravdovou radost, pokoj a uspokojení.“ Kristus nám říká: „Moje církev je bez poskvrny či vrásky. A tak, když ke mně přicházíš, musíš být ochotný odložit všechny hříchy. Musíš mi všechno odevzdat, úplně zemřít sobě, bezbožným ambicím a egu. Vírou budeš se mnou pohřben. Ale já tě vzkřísím k novému životu.“

Přemýšlej o tom, co to znamená bez poskvrny či vrásky. Víme, že poskvrna je vada. Ale co je to vráska? Slyšel jsi někdy frázi: „nová vráska“? Znamená přidání nové myšlenky do existujícího názoru. V tomto smyslu se vráska týká těch, kteří se pokoušejí vylepšit evangelium. Navrhují snadnou cestu k dosažení nebe, bez plného odevzdání se Kristu.

Je to ten druh evangelia, který se dnes káže v mnoha církvích. Kázání je zaměřeno pouze na uspokojení lidských potřeb. Když čtu Ježíšova slova, vidím, že tento druh kázání nebude fungovat. Nesplňuje opravdovou činnost evangelia.

Nevyložte si to špatně: Nejsem proti kázání Božímu lidu o útěše a moci. Jako Pánův pastýř jsem přesně k tomu povolán. Ale pokud kážu pouze o lidských potřebách a ignoruji Kristovo volání, abychom odložili své životy, potom nebudou opravdové potřeby nikdy uspokojeny. Ježíšova slova jsou jasná: Naše potřeby jsou uspokojeny, když umíráme sami sobě a ujímáme se jeho kříže.