SVĚTLO, KTERÉ NEMÁ BÝT SKRYTO

Ježíš nám říká,“Vy jste světlo světa“(Matouš 5:14). Toto jeho tvrzení je o něčem víc, než jen o službě. Přesahuje vyučování, kázání, nebo absolvování nějakého úkolu. Ježíš nám říká zcela jasně,“Vy jste světlo.“ Říká tím,“Nejste pouhým odrazem světla. Nejste ani jeho bezvýznamným potrubím. Jste samotné světlo. A intenzita tohoto světla je závislá na intenzitě vašeho chození se mnou.“

Rozumíte, co zde Pán ukazuje? Svět pozná ty, kteří s ním chodí v úzkém kontaktu. Tvoji sousedé nebo spolupracovníci možná nemusí vědět o tvém denním obecenství s Kristem, tvojí víře, nebo jiné závislosti na Něm. Ale vidí světlo, které z tebe svítí, protože žiješ s Ním. A pokud nic nebrání takovému životu, tvé světlo svítí v temnotě.

„Vy jste světlo světa. Město na hoře ležící nemůže být skryto“(Matouš 5:14). Ježíš říká,“Postavil jsem vás jako divadlo světu. Lidé vás sledují, protože jsem vás takto postavil. Jste světlem, které nemá být skryto.“

Kdo jsou tyto světla postavené na hoře? Nejsou obvykle nalezeny reflektory. Nejsou mezi soběstřednými lidmi,kteří žijí pro poznání v tomto světě. A nejsou mezi domýšlivými církevními skupinami, které se předvádějí jako svaté, ale pomlouvají, reptají a stěžují si.

Během let jsem viděl mnoho věřících, kteří se jeví zbožně, ale ve skutečnosti jsou duchovně líní. Říkají druhým o svých pádech a slabostech, a přitom si myslí, že je to učiní pokornými. Přesto jsou rychlí k souzení druhých. Nemají pravdivého, vydaného, milujícího Ducha služebníka Kristova. Naopak, „světlo“ které mají, je ve skutečnosti tma. Ježíš říká, „Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veliká bude sama tma?“(Matouš 6:23). Kde není život pro Krista, nemůže být světlo pro druhé.

„Ať vaše světlo svítí před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky, a oslavili Otce v nebesích“(5:6). Důvodem, abychom nechali naše světlo svítit světu je, aby Bůh obdržel slávu.