BŮH NAŠICH MONSTER

Bůh řekl Jobovi, "Pohleď jen na behemóta [hrocha], i jeho jsem učinil jako tebe“ (Job 40:15). “Vytáhneš udici livjátana [krokodýla] a zkrotíš provazem jeho jazyk?“ (40:25 [20]).

Proč Bůh začínal jeho odhalení tím, že dal Jobovi na uváženou tyto dvě masivní monstra? Proč Bůh nechal Joba dívat se do tváře hrocha a krokodýla?

Za prvé, Pán představuje tento problém svému služebníku: "Podívej se, Jobe, pronásleduje tě hroch. Co budeš dělat? Můžeš s ním zápasit svou fyzickou silou? Ne? Možná si s ním zkusíš mile popovídat.

A teď hle, krokodýl, který ohrožuje. Jak ho zvládneš? Toto stvoření má srdce jako kámen. Nemá slitování. Bylo to víc, než jen pouhá přednáška o živočišříši. Naopak, Bůh říkal Jobovi něco o životě monsterů. Ukazoval svému služebníku, že tato dvě úžasná, divoká, mocná stvoření představovala obrovský problém, který řádil v životě Joba.

Vezměme si hrocha. Pošlapává všechno ve svém dohledu. On je prostě pro tebe Jobe příliš velký problém ke zvládnutí. Nejsi pro něj žádný soupeř. Nemůžeš ho zkrotit. Jen Já, Pán, vím, jak zastavit takové monstrózní stvoření.

A co krokodýl, Jobe? Žádný člověk nemůže zápasit s takovým tvorem. A nikdo svou vlastní silou nemůže svléci z krokodýla jeho silné brnění. Totéž platí pro tvého duchovního nepřítele, ďábla. Pouze já mohu vyhrát bitvu s ním.

Slyšíš, co Bůh říká v této řeči? On mluví nejen k Jobovi, ale i ke všem věřícím. A On prohlašuje, „Postav se pravdě do očí, ohledně monster ve tvém životě. Nemůžeš je zvládnout. Já jsem jediný, kdo může.

Job na to odpověděl, „Můj Bůh je všemocný. On může všechno. A žádný z jeho účelu nemůže být nikdy zmařen. Vím, že se nelze postavit proti hrochu nebo krokodýlu. Ale to nevadí. Vím, že Bůh může. Moje část je prostě stát a vidět spásu Páně (viz Job 42:1-2).