DŮVOD PRO POKUŠENÍ

Pokušení je výzva či lákadlo spáchat nemorální čin. Právě teď satan pošťuchuje zemi jako řvoucí lev a zkouší pohltit křesťany přes mocná lákadla k nemorálnosti. Nikdo není imunní a čím více se přiblížíš k Bohu, tím více satan zatouží si tě prověřit.

Hříšníci nemohou být pokoušeni – to mohou být jedině opravdové Boží děti! Déšť se nemůže dotknout těla, které už je pod vodou. Hříšníci jsou již ti topící se v záhubě a jako děti satanovy dělají to, co jim on diktuje. Nemusejí být pokoušeni nebo vábeni, protože už jsou nemorální – již zavržení. Jako otroci si nemohou svobodně vybrat. Jednoduše jdou ze smrti do dvojnásobné smrti, „aby byli vyrváni s kořeny“. Hříšníci mohou být ďáblem trápeni, ale ne pokoušeni. Satan trápí své vlastní děti v hlubších a temnějších propastech nemorálnosti, ale oni jsou již mrví ve svých proviněních a hříších a již nebojují bitvy o život. Proto nám náš Pán říká, abychom se radovali, když padneme do rozličných pokušení. Zakoušíme něco jedinečného, co je určené pouze pro vyspělé křesťany.

Pokušení je „trénování v bojových podmínkách“. Je to „omezená“ válka – Bůh ji omezil tak, aby byla „snesitelná“. Chce bojem ostřílené válečníky, kteří mohou dosvědčit: „Byl jsem pod palbou! Byl jsem v bitvě! Nepřítel mne obklíčil, střílel na mě, pokoušel se mě zabít, ale Bůh mi ukázal jak to přijmout a nebát se. Nyní mám zkušenost, a tak se příště nebudu bát.“

Pokušení není známkou slabosti nebo inklinování ke světu. Spíše je to povýšení, znamení, že nám Bůh důvěřuje. Duch vedl Ježíše do arény pokušení na poušť, a tak se Ježíš mohl naučit tajemství moci nade vším pokušením. Vlastně Bůh řekl Ježíši: „Synu, dal jsem ti Ducha bez omezení. Dal jsem ti potvrzení před světem. Teď dovolím satanovi uvrhnout na tebe veškerá zařízení, která má – a tak uvidíš, jak je bezmocný – tak se již nikdy více nebudeš bát jeho převahy – můžeš jít vpřed a kázat o království s vírou, že satan je poražen – že se tě nijak nemůže dotknout.“

Proto jsou dnes křesťané pokoušeni. Pokušení je dovoleno v nejsvatějších životech, aby nás učilo satanovým omezením. Aby vydalo napospas jeho slabosti. Aby odhalilo satana jako strašáka. Bojíme se pouze toho, čemu nerozumíme.