DOVOLME MU, ABY K NÁM MLUVIL

Elijáš využíval moc modlitby. Zavíral a otevíral nebesa, svolával dolů oheň a rozděloval vody svým pláštěm. Muž činu, který okouzlil celou vládu, se na hoře Karmel posmíval Baalovým prorokům, které pak pobil přímo před králem.

Tento mocný muž přistoupil sedmkrát k Božímu nebeskému trůnu, při naléhavé modlitbě za déšť. Sedmkrát se přimlouval Elijáš k Bohu za tuto jedinou potřebu. Objevil se malý mráček a prorok, který tři a půl roku předtím zavřel nebesa - čímž způsobil strašlivé sucho, teď otevřel nebesa a spustil se hojný déšť.

Elijáš byl zaplaven vítězstvím. Mělo propuknout velké duchovní probuzení. Boží oheň spadnul a tyto zázraky shlédly celé zástupy lidí. Byla to neuvěřitelná ukázka Boží moci. A tak si Elijáš pomyslel: „Teď i Jezabel učiní pokání! Ani ona nemůže popřít tyto znamení a zázraky. Toto je Boží hodina pro tento národ.“

Jaké však bylo jeho překvapení, když zjistil, že zázraky a moc na Jezabel vůbec nezapůsobily. Eliášovi vzkázala: „Zítra v tento čas naložím s tebou, jak ty jsi učinil s mými proroky.“

Dále vidíme tohoto velikého muže činu i moci, jak se schovává v jeskyni na hoře Choréb, téměř 200 mil daleko.

Skvělá podívaná! Čtyřicet dní a nocí strávil dumáním nad tím, jak se vše pokazilo. Tyto problémy ho zaujaly natolik, že upíral oči spíše na sebe, než na Boha. Bůh na něj zavolal: „Elijáši, co tady děláš - ukrytý v jeskyni?“

Trucující Eliáš odpověděl: „ Pane, národ se rozpadá. Celá tahle vláda je hříšná a nemorální. Lidé odpadli, už ani nevěří v zázraky. Celá společnost se úplně zbláznila. Moje poselství mi hodili zpátky na hlavu. Ovládá je ďábel – dostal všechny kromě mě. Jsem jediný, kdo stojí při Tobě, můj Pane. Skrývám se, abych uchránil alespoň jednoho svatého.“

Elijáš, modlící se prorok, tolik horlil pro Boha. Byl příliš zaneprázdněn demonstrovat Boží moc a tak moc usiloval o zachování Božího království, až se z něj stal jednostranně zaměřený služebník. Často mluvil k Bohu, ale jen velmi málo naslouchal. Kdyby byl lépe naslouchal, slyšel by, jak mu Bůh říká, že zůstalo 7000 svatých, kteří nepodlehli a nepoklekli před Baalem.