ZÁVISET NA ZASLÍBENÍ

Díky Božím zaslíbením, se kterými nám „jde vstříc“, můžeme prohlašovat vítězství a nadvládu dokonce ještě než začne boj. David zpíval: „Ve tvé síle, Hospodine, raduje se král – jak jen se veselí dík tvému spasení! Touhu jeho srdce jsi mu daroval, prosbu jeho rtů neodmítl jsi!“ (Žalmy 21:1-2)

Mohli byste se divit: „Jak se mohl David radovat? Čelil nejintenzivnějšímu útoku ve svém životě. Jak mohl cítit radost, když mohl utrpět zranění nebo zemřít?“

David odpovídá: „S hojným požehnáním vstříc mu jdeš, korunou z ryzího zlata korunuješ jej.“ (Žalmy 21:3) To, co tady David říká, mění život: „Stojím před mocným nepřítelem, který mne chce zničit, v mé duši je však pokoj. Proč? Hospodin předvídal můj zápas a zahrnul mne ujištěním o své lásce. Můj nepřítel může způsobit, že zakopnu nebo spadnu, dokonce v určité chvíli se může zdát, že přišel můj konec. Ale Bůh mi řekl, že pokud jednoduše povstanu, dostane se mi jeho síly a vyhraju boj.

David poté udělal toto prohlášení víry, než se vydal do boje: „Korunou z ryzího zlata korunuješ jej (Davida).“ (Žalmy 21:3) Koruna ze zlata je symbolem vítězství a nadvlády. David tím říká: „Jdu do boje a závisím na Božím zaslíbení. On řekl, že vyjdu z boje s korunou vítězství.“

Toto je shrnutí učení o Boží dobrotě, která nám „jde vstříc“: On předem ví o všech našich zápasech – o všech bojích s hříchem, tělem a s ďáblem – a ve svém milosrdenství a dobrotě, zaplatil náš dluh, ještě než skončila jeho splatnost. Naše vítězství je hotová věc.

Boží dobrota, která nás předchází, platí zejména pro ty, kteří milují Ježíše a nečekaně podlehnou hříchu. Hospodin nás ujišťuje, že i když jsme možná dočasně zdeptáni, z boje vyjdeme vzpřímeni, a to vše díky tomu, že Ježíš zaplatil náš dluh.