ZAMĚŘ SVOU POZORNOST

Když křesťané za doby Pavla cítili, že se blíží zničení Jeruzaléma, chtěli se dozvědět více o prorockých událostech. Měli strach ze zvěstí o bezohledných invazních armádách, které zajmou zástupy do otroctví. To přivedlo věřící k pocitu, že nebezpečné časy jsou na dosah ruky. Proto Pavla požádali, aby jim řekl více o tom, co má přijít: "Napiš nám, jak si to máme vysvětlit."

Pavel reagoval těmito slovy ujištění: „O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci“ (1. Tesalonickým 5:1-2).

Také jim popsal, jak to bude vypadat, až se Ježíš Kristus vrátí: „Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy“ (1. Tesalonickým 4:16-18).

Pavlovo nabádání je mělo vlastně povzbudit. V podstatě se vyjádřil: „Není nutné, abyste si dělali starosti o to, co se děje na zemi. Nemusíte se přespříliš znepokojovat všemi katastrofickými znameními a neštěstími. Velmi dobře víte, o co jde. Vše signalizuje příchod Pána Ježíše, aby odvedl svůj lid.“

Pravdou je, že historie postupuje. Můžeme si být jisti, že rychlý sled dnešních událostí nás přivádí k věčnému Božímu záměru. Svět není zmítaný, Hospodin zemi neopustil a nezáleží ani na tom, jak zlý a nevěřící se lid stal. Bůh prostě jen přidal na tempu. A to, co dnes vidíme, je rychlý sled události směrem vpřed k „jedné dané události“: znovu-stvoření nového nebe a země, kde Kristus bude kralovat na věky věků.

Protože jsme následovníci Krista, tak by naše zaměření nemělo být nasměrováno k hltání denních zpráv. Neměli bychom se jen zabývat válkami a všemi řečmi okolo nich, ani bychom se neměli přílišně věnovat možnostem jaderného neštěstí, nebo se ponořovat do všech ostatních záležitostí, které se dnes a denně odehrávají na zemi. Když Ježíš řekl: „V ten den pozvedněte své hlavy“ (Lukáš 21:28), tak mluvil o tom, jakým směrem bychom měli zaměřit svou pozornost.