ŽIVOT ZA SVĚTLEM

„Ježíš k nim pak znovu promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života“ (Jan 8:12).

Ježíš byl a stále je světlem světa. Jan říká, že prostřednictvím života Ježíše Krista nám bylo dáno toto světlo: „V něm byl život a ten život byl světlem lidí“ (Jan 1:4). Jednoduše řečeno, život, jakým Ježíš Kristus žil byl jeho zdrojem světla pro tento svět. A všichni kdo v něj věří „budou mít světlo života“ (Jan 8:12). Co představuje „život za světlem“, o kterém mluví písmo?

Většina z nás považuje svůj život za věčnou existenci, která je zakotvená v Kristu. Vnímáme tím jeho sílu, kterou udělil věčný život všem, kdo v něj věří. Ale Jan zde mluví o něčem víc. Když používá slovo "život", mluví o každičkém okamžiku v životě Ježíše Krista.

Ježíš nám říká, abychom se chovali stejně jako on. Abychom cítili, jako kdyby tu s námi teď opravdu žil, aby nám jeho život připomínal, co sami zažíváme.
Rád bych vyjádřil, jak prožívám život v Kristu. Raduji se z každé maličkosti, kterou Ježíš učinil, řekl nebo které se jen dotkl. Věřím, že jeho každodenní činy, slova nebo způsob jak kráčel ruku v ruce s Otcem, nám pomáhají pochopit život v Kristu.

Představuji si Ježíšovo přátelství k Lazarovi. Zamýšlím se nad tím, jak opouštěl davy lidí po dlouhém kázání. Nebo myslím na Ježíše, jak trávil svůj čas u Marie, Marty a Lazara. A také jak brával do náručí děti a žehnal jim. Přemýšlím o jeho poslušnosti ke své matce, kdy už jako dospělý na její žádost proměnil na svatbě vodu ve víno. Myslím na Ježíšovu lásku a péči k opovrhovaným, nemocným a chudým. Nebo na jeho soucit k ženě – hříšnici a úctu k vdově, která dala poslední dva drobné.

Pochybuji, že kdy bude napsáno dostatek knih, které by zachytili Ježíše zde na zemi - jeho lásku a postoj služebníka. Tyto pasáže nám ukazují, jak bychom měli připodobnit naše životy ke Kristovu. Tak dokážeme pochopit život, který je světlem.